Aalscholver

Aalscholver

Latijnse naam Phalacrocorax carbo

Leefgebied Europa

Lengte 80 - 100 cm

Spanwijdte 150 cm

Gewicht 1700 - 2800 gr

Broedduur 28 - 31 dagen

Aantal eieren 4 - 6 per legsel

Leeftijd maximaal 18 jaar

Voedsel vis

De aalscholver is een uitstekende visser. Met groot gemak duikt hij diep onder water op zoek naar vis en andere waterdieren. In bepaalde delen van de wereld trainen vissers aalscholvers om voor hen te vissen. In Nederland beschouwt men de vogel juist als bedreiging van de visvangst. Om deze reden is er lange tijd veelvuldig jacht op hem gemaakt. Nestelen doet de aalscholver in kolonies, liefst in bomen vlakbij water. Het nest bestaat uit takjes, gras, zeewier en riet. De aalscholver bepleistert het geheel met zijn uitwerpselen. Beide ouders bebroeden de eieren en ook de zorg voor de jongen is een gezamenlijke taak.

Tickets bestellen