Groenearassari

Groene arassari

Latijnse naam Pteroglossus viridis

Leefgebied Zuid-Amerika

Lengte 30 - 39 cm

Gewicht 110 - 162 gr

Broedduur 17 dagen

Aantal eieren 2 - 4 per legsel

Leeftijd 10 jaar

Voedsel vruchten

De toekan is over het algemeen luidruchtig. Hij ‘klettert’ en ‘kleppert’ met zijn snavel en tong. Hij slaat ook nog wel eens zijn snavel tegen een tak. Met zijn relatief korte vleugels kan hij ook nog herrie maken. Zijn golvende vlucht bestaat uit zweefvluchten afgewisseld met een serie vleugelslagen. Meestal is hij, samen met andere vogels uit zijn familiegroep, in bomen te vinden waar hij huppend van tak tot tak springt. Acrobatische toeren, zoals balanceren en uitstrekken, voert hij met gemak uit, allemaal om vijgen, vruchten en insecten te bemachtigen. Een toekan maakt zelf geen broedhol, maar zoekt een geschikte boomholte op. Het maakt niet uit op welke hoogte de broedholte zich bevindt. Soms broedt hij in een verlaten termietenheuvel. Als de holte al bezet is , verjaagt hij de bewoners. De ingang is vaak nauw en de vogel wurmt zich letterlijk naar binnen. Het komt nogal eens voor, dat de nestholtes onderlopen met regenwater. Dit vormt dus een gevaar voor de jonge toekans.

Tickets bestellen