Maleisebontemarter

Maleise bonte marter

Latijnse naam Martes flavigula

Leefgebied Zuidoost-Azië tot in het noorden van China

Lengte 45 – 65 cm

Schouderhoogte 25 - 30 cm

Staartlengte 37 - 45 cm

Gewicht 1,3 – 3 kg

Draagtijd 220 – 290 dagen

Aantal jongen 2 - 5 per worp

Leeftijd ongeveer 15 jaar

Voedsel kleine zoogdieren, reptielen, amfibieën, eieren, vruchten

De Maleise bonte marter leeft in paren maar ook wel in familiegroepjes. De marter jaagt op kleine prooien zoals knaagdieren, vogels, hagedissen en kikkers, maar pakt ook jongen van het wild zwijn, het muskushert of goral. Zijn verspreidingsgebied is groot, van noordoost China, Pakistan, Nepal naar Maleisië in het zuiden. Hij is vooral in bossen op 200 tot 3000 meter hoogte te vinden. Deze marter is een handige klimmer. Hij leeft dan ook graag in bomen. De paartijd is in augustus. De jongen worden in april geboren.

Tickets bestellen