Hyacinthara

Hyacinth ara

Latijnse naam Anodohynchus hyacinthus

Leefgebied Zuid-Amerika

Lengte 90 - 100 cm

Gewicht 1435 - 1695 gr

Broedduur 27 - 30 dagen

Aantal eieren 2 per legsel

Leeftijd 80 jaar

Voedsel voornamelijk palmnoten, maar ook andere zaden en vruchten

De hyacinthara leeft aan de randen van vochtige, laaggelegen bossen, op palm- savannes en open, droog bosgebied met galerijbos. Voorwaarde is, dat er voldoende voedsel (palmnoten) ter beschikking is. Een mannetje en vrouwtje zijn bijna niet van elkaar te onderscheiden, het vrouwtje is alleen iets slanker. De hyacinthara is de grootste ara. Daarnaast heeft hij van alle ara’s ook de sterkste snavel. De broedperiode is van juli tot december. Het vrouwtje legt haar eieren in een boomholte. Het tweede ei komt enkele dagen na het eerste uit. Het tweede kuiken is dan ook kleiner en zwakker dan het eerste. Vaak komt het voor, dat het tweede kuiken niet overleeft, omdat het niet opgewassen is tegen het eerste en onvoldoende voedsel binnenkrijgt. Een jonge hyacinthara blijft ongeveer zes maanden bij zijn ouders en zorgt vanaf ongeveer zeven jaar zelf voor nakomelingen.

Order tickets