Molukkenkaketoe

Molukkenkaketoe

Latijnse naam Cacatua moluccensis

Leefgebied Azië

Lengte 50 cm

Gewicht 850 gr

Broedduur 28 - 29 dagen

Aantal eieren 1 - 3 per legsel

Leeftijd minimaal 30 jaar

Voedsel zaden, noten, vruchten en bessen

Deze kaketoe dankt zijn naam aan het gebied waar hij voorkomt: op de Molukkeneilanden Seram, Haruku, Saparua en Ambon. Het is een papegaaiachtige. Net als zijn familieleden vormt hij paren voor het leven. Regenwouden tot 1000 m hoogte vormen zijn oorspronkelijke leefgebied. Zijn verspreidingsgebied beperkt zich tot de Zuid-Molukken. Door overmatige jacht ten behoeve van de handel (kaketoes zijn favoriete huisdieren!) en verwoesting van het leefgebied zijn de aantallen in het wild zeer sterk afgenomen. Men schat, dat tussen 1981 en 1990 zo’n 74.000 vogels uit Indonesië zijn geëxporteerd. Nadat de soort in 1989 op de CITES-lijst (Convention on International Trade in Endangered Species) was geplaatst, nam de legale handel enorm af. Helaas bleven stropers tot op de dag van vandaag actief. Op de IUCN Rode Lijst staat de soort genoteerd als kwetsbaar.

BUY TICKETS ONLINE AT A DISCOUNT!

Buy tickets quickly and easily online from the ticket shop and get a € 1,00 discount. With these online tickets, you can skip the queue at the entrance and walk straight through to the ticket control. You don't need to print the tickets, as they can simply be scanned from your mobile phone or tablet. These online tickets provide access to the entire zoo, so you can admire the giant pandas, too. Of course, it is also possible to purchase your tickets at the entrance. We hope to see you soon at Ouwehands Zoo!

Understood, do not show this message again