Nevelpanter

Nevelpanter

Latijnse naam Neofelis nebulosa

Leefgebied Zuidoost-Azië

Kop-romplengte 70 – 105 cm

Staartlengte 61 – 85 cm

Gewicht 11 – 23 kg

Draagtijd Gemiddeld 86 – 93 dagen

Aantal jongen 1 – 5 per nest, meestal 2 -3

Leeftijd Maximaal 17 jaar

Voedsel Middelgrote zoogdieren

Sociale structuur Solitair

De nevelpanter is een behendige middelgrote kat die zijn prooien (herten, primaten, vogels, eekhoorn, schubdieren) vooral ’s nachts vangt. Hij komt voor in het tropisch regenwoud ten zouden van de Himalaya, maar is ook wel in droge gebieden gesignaleerd. Men vermoedt dat hij solitair leeft. De draagtijd bedraagt circa drie maanden. Jonge nevelpanters drinken tot 14 weken bij hun moeder. Met twee jaar zijn ze geslachtsrijp. Het aantal nevelpanters in het wild loopt snel terug als gevolg van habitatvernietiging en stroperij om hun vacht, botten en vlees. De soort staat op de Rode Lijst genoteerd als ‘Kwetsbaar’.

Order tickets