Rolowaymeerkat

Roloway meerkat

Latijnse naam Cercopithecus roloway

Leefgebied Ghana en Ivoorkust

Lengte Mannetje 50 - 60 cm, vrouwtje 42 - 45 cm

Staartlengte Mannetje 85 cm, vrouwtje 70 cm

Gewicht Mannetje ca 5,2 kg, vrouwtje ca 3,9 kg

Draagtijd 5 - 6 maanden

Aantal jongen 1 per worp

Leeftijd Maximaal 30-35 jaar

Voedsel Bloemknoppen, bloemen, vruchten, zaden, stengels, knollen, insecten

Sociale structuur Groep bestaande uit één volwassen man, een aantal volwassen vrouwtjes en jongen

De Roloway meerkat komt voor in de tropische regenwouden van Ghana en Ivoorkust. De groep waarin hij leeft bestaat uit één volwassen man, een aantal vrouwen en jongen. Met groot gemak beweegt de Roloway zich van boomtop naar boomtop en regelmatig maakt hij acrobatische sprongen om een insect te bemachtigen. Rijp vruchtvlees, zaden, insecten en blad- en bloemknoppen vormen de belangrijkste voedselbron voor deze zeer bedreigde meerkatsoort die bejaagd wordt vanwege zijn vlees en huid. Zijn leefgebied wordt door overmatige houtkap snel kleiner.

Order tickets