Waldrappibis

Waldrappibis

Latijnse naam Geronticus eremita

Leefgebied Europa, Afrika

Lengte 70 - 80 cm

Gewicht 1300 gr

Broedduur 24 - 28 dagen

Aantal eieren 2 - 4 per legsel

Leeftijd 21 jaar

Voedsel insecten, kleine reptielen, amfibieën, spinnen, wormen en vis

Deze ibis wordt ook wel kaalkopibis of heremietibis genoemd. De eerste naam verwijst naar zijn veerloze kop, de tweede heeft hij te danken aan zijn vroegere gewoonte in hooggelegen kasteelruïnes te nestelen. De hedendaagse Waldrappibis maakt zijn nest, samen met vele soortgenoten, op richels van rotswanden. Daar legt hij twee of drie eieren, die hij in ongeveer 28 dagen uitbroedt. Zijn lange snavel is onmisbaar bij het zoeken naar voedsel. Al wroetend en peuterend vindt hij insecten, amfibieën en kleine knaagdieren in de zachte riviergrond waar hij fourageert. Vroeger kwam deze ibis veelvuldig in Europa voor. Vandaag de dag is de soort bedreigd.

Order tickets