Actievoorwaarden winactie

 •     Unieke codes kunnen eenmaal worden gebruikt.
 •     Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 •     Prijzen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.
 •     Het jaarabonnement is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar aan derden.
 •     Ouwehands Dierenpark Rhenen bericht de winnaars persoonlijk over hun prijs.
 •     Winnaars worden bericht over de geldigheid van hun prijs.
 •     Door mee te doen, geeft de deelnemer toestemming voor gebruik van naam en gegevens ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. De winnaar kan bijvoorbeeld vermeld worden in de nieuwsbrief van Ouwehands Dierenpark Rhenen.
 •     Ouwehands Dierenpark Rhenen behoudt zich het recht voor om de winactie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.ouwehand.nl/win
 •     Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de winactie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 •     Ouwehands Dierenpark Rhenen is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 •     In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Ouwehands Dierenpark Rhenen.
 •     Over deze winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
 •     Deze winactie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
 •     Op deze winactie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 •     Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.