Berberaap

5% Behaald

€ 5.000 Benodigd

€ 4.720 Resterend

Project Bescherming van de berberaap en zijn natuurlijk leefgebied samen met de lokale bevolking
Diersoort Berberaap (Macaca sylvanus)
IUCN status Bedreigd
Land/Regio Algerije en Marokko
Project partner Barbary Macaque Awareness and Conservation


Omschrijving van het project
De Berberaap wordt in zijn voortbestaan bedreigd door aantasting van zijn leefgebied en illegale handel.  Nog altijd belanden jonge dieren in mensenhanden om verkocht te worden als ‘huisdier’. Het is niet bekend hoeveel berberapen er nog precies in het wild leven, maar onderzoek wijst uit dat hun aantallen snel achteruit gaan. De berberaap staat op de IUCN Rode Lijst genoteerd als ‘Bedreigd’.

Door goede banden te onderhouden met de lokale bevolking die in het leefgebied van de berberaap voorkomt (voornamelijk herders) is het mogelijk om meer te weten te komen over de soort, zoals waar de dieren voorkomen en wat ze eten. Op deze manier wordt niet alleen informatie verzameld over de berberaap maar worden de herdersvolken tegelijkertijd betrokken bij de bescherming van deze apensoort. Dit sociaal – ecologisch onderzoek loopt al bijna 10 jaar. Actueel speerpunt is de opzet van een opvangcentrum voor berberapen waar de dieren gerehabiliteerd worden en mogelijkheden onderzocht worden om ze terug te zetten in het wild.

Project partner
De projectpartner van Ouwehands Zoo Foundation (OZF) is  de stichting Barbary Macaque Awareness and Conservation (BMAC) die zich al 10 jaar inzet voor de bescherming van de berberaap en zijn leefgebied door middel van sociaal en biologisch onderzoek én educatie.

Wat doet Ouwehands Dierenpark/Ouwehands Zoo Foundation (OZF)?
OZF heeft BMAC recent gesteund met een geldbedrag. Hiermee is een terreinwagen aangeschaft die essentieel is voor onderzoek en opvang en rehabilitatie van berberapen.

Wat gebeurt er met jouw bijdrage
Jouw donatie gaat naar de bouw van het BMAC opvangcentrum. 

Jouw bijdrage helpt!
Je kunt zelf ook een bijdrage leveren door een geldbedrag te doneren via de donatiemodule op deze pagina.