Bescherming en herintroductie van mandril

Diersoort Mandril (Mandrillus sphinx)
IUCN status Kwetsbaar - gaat sterk achteruit en loopt risico om bedreigd te worden
Land/Regio Congo
Organisatie Jane Goodal Foundation
Bijdrage OZF € 50.000,-
Periode 2015


Omschrijving mandril project

Mandrillen komen voor in vier centraal Afrikaanse landen. Mandrillen worden in hun voortbestaan bedreigd door aantasting van hun leefgebied (houtkap) maar ze worden vooral ook bejaagd om hun vlees (bushmeat) dat veel geld opbrengt in de commerciële handel. OZF steunt Jane Goodal Instituut (JGI) met de bescherming en reïntroductie van de bedreigde mandril in Congo. JGI bereikt dit door:

  •     samen met de Congolese overheid illegaal gehouden mandrillen in beslag te nemen en de dieren over te plaatsen naar het Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Center (TCRC), dat door Jane Goodall Institute werd opgericht. De dieren worden behandeld en men beoordeeld of ze mogelijk terug kunnen keren in het wild.
  •     een bewustwordingscampagne onder de lokale bevolking met als doel het terugdringen van illegale handel
  •     onderzoek naar gedrag van mandrillen in het wild
  •     constante monitoring van de mandrillen waardoor betere informatie over aantallen in het wild verkregen wordt