DIEREN- EN NATUURBESCHERMING MET QUAGGA

Quagga, het natuurbehoudsfonds van dierentuinen, is een initiatief van een aantal Nederlandse dierentuinen. Quagga steunt kleine en grote projecten waar de passie voor natuurbescherming en instandhouding van bedreigde diersoorten uit spreekt. Betrokkenheid van lokale bevolking en educatie zijn belangrijke aandachtspunten. Het gaat dan meestal financiële steun, maar ook om kennis en ervaring.

Lopende projecten

Quagga en Ouwehands Dierenpark ondersteunen o.a. de volgende projecten: 

  • Bescherming van de Grevy’s zebra's in Kenia. Het aantal Grevy’s zebra’s is de afgelopen decennia drastisch afgenomen. Om de grootte, de mobiliteit en de fragmentatie van de populatie te kunnen bepalen, is het belangrijk dat de Grevy’s individueel herkend kunnen worden. Quagga steunt daarom de ontwikkeling van ‘Grevy’s stripe ID software’. 
  • Bescherming van de hamerhaai in Costa Rica. Volwassen hamerhaaien worden vanwege hun vinnen en vlees sterk (over)bejaagd. Om jongen te werpen zoeken de moeders veilige wateren langs de kusten op. Juist voor soorten die in open wateren sterk worden bedreigd, is de bescherming van hun kraamkamers van groot belang. 
  • Bescherming van het reuzengordeldier in Brazilië. Ondanks de forse afmetingen van het reuzengordeldier is hij maar zelden te zien en is er maar weinig over hem bekend. Onderzoek is daarom een van de belangrijkste doelstellingen van het project. 
  • Bescherming van de langoer in Laos. Door explosieve bevolkingsgroei, houtkap, oorlogen en economische ontwikkelingen is vrijwel niets meer over van het tropisch regenwoud. Eén van de laatste gebieden waar nog onverstoord regenwoud groeit, is in Midden-Laos. Daar leven tal van zeldzame bedreigde diersoorten: zoals apen en halfapen, diverse soorten vogels, Indische olifanten, diverse katachtigen, schildpadden en het laatst ontdekte grote zoogdier de 'saola'. 

Afgeronde projecten

  • Bescherming van de Banteng. De banteng is een wilde veesoort die leeft in Zuidoost-Azië. 
  • Bescherming van en onderzoek naar de  Afrikaanse wilde hond.  

Website Quagga