Lesprogramma Bio-diversi-WAT?!

Nieuws Ouwehand Zoo Foundation

Natuurbescherming en natuurbeschermingseducatie zijn twee belangrijke doelen van Ouwehands Dierenpark. Middels de stichting Ouwehand Zoo Foundation (OZF) zetten we ons al jaren in voor onder andere deze doelen. Vanaf januari 2021 lanceren we een lesprogramma voor groep 6 en 7 ‘Bio-diversi-WAT?!’ dat kinderen kennis moet bijbrengen over biodiversiteit.

Onderzoek over impact lesmateriaal
In samenwerking met Wageningen Universiteit en het Groene Wiel/IVN onderzoeken we de impact van een lesprogramma over biodiversiteit op scholen. Het is essentieel dat we kinderen niet alleen informeren over het wereldwijd uitsterven van diersoorten maar hen er ook daadwerkelijk bij betrekken. Het onderzoeksproject is ontstaan vanuit Ouwehand Zoo Foundation en de vraag luidt: ‘Kan onderzoek aantonen dat een educatief bezoek aan de dierentuin meerwaarde heeft bij het lesgeven over biodiversiteit?‘

Reuzenpanda’s in de hoofdrol
Aan de hand van de panda kun je kinderen heel goed uitleggen wat het begrip biodiversiteit inhoudt. De panda is haast een ambassadeur van de bedreigde natuur. Tot 2016 was de panda een bedreigde diersoort. Inmiddels is het aantal panda’s in het wild toegenomen, zodat ze nu tot de kwetsbare diersoorten behoren. Dankzij fokprogramma’s in dierentuinen is al veel bereikt. Maar het begint bij het beschermen van het natuurlijk leefgebied van de reuzenpanda want als het leefgebied wordt verwoest zal de diersoort uitsterven. Het dier zal dan geen voedsel meer kunnen vinden en het wordt lastiger om soortgenoten te vinden om mee voort te planten. 

Het lesprogramma
Het lesprogramma bestaat uit drie lessen. Eerst brengt de docent de leerlingen kennis bij over het begrip biodiversiteit. Vervolgens gaan de kinderen in groepjes aan het werk en zich verdiepen in de leefgebieden van bijvoorbeeld de panda, de wolf of een zeepaardje. Waaraan moet een leefgebied voor dit dier voldoen?Tijdens de tweede les in de dierentuin bekijken zij het werkelijke verblijf van de dieren uit les één. Ze leren hier hoe een dierentuin bijdraagt aan natuurbescherming en soortbehoud. In de laatste les bedenken de leerlingen wat zij zelf kunnen doen aan natuurbescherming. Iedereen kan een verschil maken, hoe klein ook. Dit zullen de leerlingen ervaren. Denk aan kleine realiseerbare doelen zoals een boom planten of afval opruimen.

Meetbaar onderzoek
Leerlingen moeten zowel voor als na de lessen vragenlijsten invullen, zodat we erachter komen wat ze geleerd hebben. Dat doen we ook nog eens na een half jaar, want we willen ook kijken wat er blijft hangen. We hopen dat het lesprogramma kinderen liefde en respect voor de natuur zal bijbrengen. Ze begrijpen na afloop wat biodiversiteit is, waarom het belangrijk is, wat de biodiversiteit bedreigt, en wat we kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren.

Deelnemen aan het onderzoek?
Geïnteresseerde scholen uit Wageningen, Bennekom en Ede kunnen zich aanmelden via de online NME-planner op de website van het Groene Wiel. Scholen uit andere gemeenten kunnen rechtstreeks mailen naar rebekah.tauritz@wur.nl om deelname te bespreken.

Het onderzoek bevat verschillende onderzoeksgroepen, die op verschillende momenten gedurende het jaar 2021 aan de slag gaan. Bekijk de informatie  en kies wat bij de klas past en/of neem contact op met rebekah.tauritz@wur.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Ouwehand Zoo Foundation logo Logo WUR      IVN