Hoogleraar Hop

Hoogleraar Hop is (net als haar naamgenoot de vogel) een tikje extravagant. Als Hop binnenkomt, dan mag de hele Academie dat weten! Energiek, doortastend en alert zijn eigenschappen die haar kenmerken.

Deze hoogleraar is uiterst geïnteresseerd in alles wat zweeft, vliegt of uit de lucht komt vallen en heeft haar blik dan ook altijd ten hemel gericht. Vol positiviteit dus!

Ze houdt wel van een beetje fliereflirten en zij is zeker ook romantisch. Ondanks dat zij best een nestje wil bouwen, is het Hop nog niet gelukt een leuke Hopman onder haar vleugels te nemen.