MVO verklaring

Ouwehands Dierenpark ziet het milieubeleid evenals de zorg voor veiligheid,  gezondheid en welzijn als een onderdeel van de bedrijfsvoering. Hierbij zal Ouwehands  Dierenpark  zich inspannen over de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten veroorzaken zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in de overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende milieubeleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Ouwehands Dierenpark tracht:

  • Bewust beheer en inperking afvalstroom zowel voor bezoekers als medewerkers
  • Te kiezen voor duurzame of minder milieubelastende materialen

Ouwehands Dierenpark neemt de volgende regels in acht:

  • Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfscommerciële aangelegenheden aan de orde zijn.
  • Voldoen aan en anticiperen op wetten en voorschriften betreffende milieu-aangelegenheden.
  • Opleiden en scholen medewerkers , hun verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het milieubeleid.
  • Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van een monitoringsprogramma.

Tenslotte stelt Ouwehands Dierenpark  zich ten doel, als uitvloeisel van het milieubeleid, het energie-waterverbruik daar waar mogelijk te reduceren, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelig invloed op de lucht, water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.