Onderzoek in Ouwehands Dierenpark

Vinden de gieren in de volière met succes een eigen partner? Wat is een goede manier om de leeuwen te voeren? Gedragen de Afrikaanse olifanten zich anders als één van de vrouwtjes drachtig is? Voorbeeldvragen die Ouwehands Dierenpark streeft te beantwoorden door het verrichten van onderzoek bij de verschillende diersoorten die in Ouwehands Dierenpark leven.

Door middel van onderzoek kan Ouwehands Dierenpark haar eigen dieren gezond houden en tevens een bijdrage leveren aan de in stand houding van de soortgenoten in het wild. Op deze manier zijn de dieren die in Ouwehands Dierenpark leven meer dan alleen ambassadeur voor hun wilde soortgenoten: ze helpen mee in hun voortbestaan! De onderstaande onderzoeken vinden of hebben plaatsgevonden in Ouwehands Dierenpark. 

IJsbeerjongen en hun moeder
Vanwege het moeilijk begaanbaar natuurlijk leefgebied van de ijsbeer is het uitvoeren van onderzoek in het wild lastig. In Ouwehands Dierenpark zijn de ijsberen een stuk eenvoudiger te monitoren. Via camerabeelden en geluidsopnames kwam Ouwehands Dierenpark veel te weten over hoe ijsbeerjongen de eerste maanden bij hun moeder in het kraamhol doorbrachten. De kennis die in het dierenpark werd opgedaan is erg waardevol. Het gedrag van ijsbeermoeders en hun jongen is beter te begrijpen, waarmee de bedreigde wilde soortgenoten uiteindelijk beter beschermd kunnen worden.  

Natuurlijk eetpatroon voor de leeuwen
De reactie van de leeuwen op het meer op een natuurlijke manier aanbieden van voedsel stond in dit onderzoek centraal. In plaats van klaargemaakte stukken vlees kregen de leeuwen delen van karkassen die nog huid, haar en botten bevatten. Dit resulteerde in actievere leeuwen en daarnaast vertoonden de leeuwen meer zoek- en jaaggedrag. Het op deze manier aanbieden van voedsel stimuleert hun natuurlijke gedrag en heeft een positief effect op het welzijn van de leeuwen. Vandaar dat Ouwehands Dierenpark de leeuwen voortaan op deze manier én in groepsverband voert.

Sociale kant van de Afrikaanse olifant
Afrikaanse olifanten leven in het wild in familiegroepen, maar de olifanten in Ouwehands Dierenpark zijn niet aan elkaar verwant. Hierdoor zijn hun onderlinge banden vaak wat minder sterk dan die van olifanten in het wild. Daarnaast zou de dracht van één van de vrouwtjes de interacties binnen de groep kunnen beïnvloeden. Ter voorbereiding en om het welzijn van de dieren te kunnen garanderen, heeft Ouwehands Dierenpark in kaart gebracht welke olifanten veel tijd bij elkaar doorbrengen en/of er olifanten zijn die op dit moment al voor onrust in de groep zorgen.

Deze kennis draagt eraan bij dat een eventueel jong in een veilige omgeving kan opgroeien. Tevens leert het Ouwehands Dierenpark meer over de dynamiek in een groep niet-verwante Afrikaanse olifanten.

‘Daten’ in de gierenvolière
In de gierenvolière in Ouwehands Dierenpark zijn meerdere gieren op jonge leeftijd bij elkaar geplaatst. In plaats van het van te voren al koppels vormen, kunnen de gieren in Ouwehands Dierenpark hun eigen partner uitkiezen. Dit duurt, net als in het wild, enige jaren. Ouwehands Dierenpark monitort goed hoe de ‘romances’ tussen de jonge gieren verlopen. Zodra er een koppel gevormd is, verhuizen zij naar een andere dierentuin die door de fokcoördinator wordt aangewezen. De jongen die daar vervolgens geboren worden, worden vervolgens in het wild uitgezet.

Het onderzoek geeft meer inzage in de partnerkeuze van de dieren. Ouwehands Dierenpark hoopt met het vormen van succesvolle gierenkoppels op meer geboortes. Het vervolgens uitzetten van deze jonge gieren in het wild heeft als doel de bedreigde populatie in het wild te vergroten.
 
Mannelijke gorillagroep
De groep gorilla’s die in Ouwehands Dierenpark leeft is erg bijzonder. De groep bestaat namelijk alleen uit mannen. Dit biedt een unieke kans om hun gedrag in deze samenstelling goed te kunnen bestuderen. Dit is belangrijk omdat de mannen zonder stress en agressie met elkaar moeten kunnen samenleven.

Door het monitoren van de groep gorilla’s komt Ouwehands Dierenpark meer te weten over gorillamannen in het algemeen. Gorilla’s zijn bedreigde dieren en leven in haremverband of bachelorgroepen, zoals de groep in Ouwehands Dierenpark. Door alle kennis die over de gorillamannen in Ouwehands Dierenpark wordt opgedaan, kan de gorilla in het wild beter worden beschermd.

Gedragen de ringstaartmaki’s zich wel?
Ringstaartmaki’s zijn sociale dieren. Zij leven in een groep met een rangorde. Iedere ringstaartmaki weet zijn plaats. Toch kan het in de groep onrustig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de paartijd, drachtige vrouwtjes zijn of net geboren jongen. Ouwehands Dierenpark monitort goed hoe alle dieren zich in de groep onder ‘normale’ omstandigheden gedragen, maar ook wanneer grote veranderingen in groep plaatsvinden.

Op deze manier doet Ouwehands Dierenpark veel op over het gedrag van de ringstaartmaki’s en zorgt het dierenpark ervoor dat de groep op een verantwoorde manier kan samenleven.