‘Daten’ in de gierenvolière

In de gierenvolière in Ouwehands Dierenpark zijn meerdere gieren op jonge leeftijd bij elkaar geplaatst. In plaats van het van te voren al koppels vormen, kunnen de gieren in Ouwehands Dierenpark hun eigen partner uitkiezen. Dit duurt, net als in het wild, enige jaren. Ouwehands Dierenpark monitort goed hoe de ‘romances’ tussen de jonge gieren verlopen. Zodra er een koppel gevormd is, verhuizen zij naar een andere dierentuin die door de fokcoördinator wordt aangewezen. De jongen die daar vervolgens geboren worden, worden vervolgens in het wild uitgezet.

Het onderzoek geeft meer inzage in de partnerkeuze van de dieren. Ouwehands Dierenpark hoopt met het vormen van succesvolle gierenkoppels op meer geboortes. Het vervolgens uitzetten van deze jonge gieren in het wild heeft als doel de bedreigde populatie in het wild te vergroten.