Natuurlijk eetpatroon voor de leeuwen

De reactie van de leeuwen op het meer op een natuurlijke manier aanbieden van voedsel stond in dit onderzoek centraal. In plaats van klaargemaakte stukken vlees kregen de leeuwen delen van karkassen die nog huid, haar en botten bevatten. Dit resulteerde in actievere leeuwen en daarnaast vertoonden de leeuwen meer zoek- en jaaggedrag. Het op deze manier aanbieden van voedsel stimuleert hun natuurlijke gedrag en heeft een positief effect op het welzijn van de leeuwen. Vandaar dat Ouwehands Dierenpark de leeuwen voortaan op deze manier én in groepsverband voert.