Samenwerking met andere Nederlandse dierentuinen

Ouwehands Dierenpark is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. Deze overkoepelende organisatie houdt zich onder meer bezig met belangenbehartiging, kwaliteitsbewaking en het bevorderen van de gezamenlijkheid bij de leden. De dierentuinen van de NVD werken nauw samen op het gebied van fokprogramma’s, educatie, natuurbescherming en onderzoek en hebben samen richtlijnen en codes opgesteld voor een verantwoord beheer van de diercollecties. Lidmaatschap van de NVD kan dus gezien worden als een kwaliteitskeurmerk voor een dierentuin.

Projecten

Ouwehands Dierenpark ondersteunt met het lidmaatschap van de NVD onder meer de volgende projecten:

  • Bescherming en behoud van de Afrikaanse leeuw in Benin door het in kaart brengen van hun bewegingspatronen.
  • Instandhouding van de westelijke gorilla's in Congo door onderzoek naar de transmissie en impact van Ebola op apenpopulaties.
  • Bescherming van de Humboldt pinguïns in Peru door middel van educatie en voorlichting.
  • Bescherming en behoud  van de laatste populaties Filippijnse neushoornvogel door middel van fokprogramma's.