Algemene voorwaarden tickets

Voorwaarden aankoop tickets Ouwehands Dierenpark B.V.

 • Uw ticket is voorzien van een random uitgegeven unieke barcode. Bij de entree wordt uw ticket gescand. Alle tickets zijn maar éénmaal geldig. Kopiëren van het ticket is daarmee nutteloos. Elk misbruik zal door Ouwehands Dierenpark B.V. worden vervolgd. De tickets zijn verder voorzien van een geldigheidsdatum. Buiten deze datum is er geen recht op toegang. 
 • Het toegangsbewijs kan niet in combinatie met andere acties, vouchers, arrangementen en/of (online) aanbiedingen worden gebruikt.
 • Ouwehands Dierenpark B.V. is verantwoordelijk voor het correct werken van de codes en toegangscontrole daar waar deze door Ouwehands Dierenpark B.V. zijn gefaciliteerd. Ouwehands Dierenpark B.V. is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer+31 (0)317-650200. In alle gevallen geldt bij het betreden van het park het bezoekers reglement en houdt het park het recht voor u de toegang te ontzeggen. Interpretatie en uitvoer van de parkregels ligt bij de medewerkers van Ouwehands Dierenpark B.V.
 • De barcode op het toegangsbewijs mag geen vouw bevatten of anderszins beschadigd zijn. Bij een vouw of beschadiging kan de toegang niet worden gegarandeerd. U kunt in dat geval geen aanspraak maken op vervanging van het toegangsbewijs of restitutie.
 • Doorverkoop en/of namaak is verboden.
 • Ouwehands Dierenpark B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade materieel of lichamelijk of op welke wijze dan ook ten gevolge van een bezoek aan Ouwehands Dierenpark Rhenen.
 • Ouwehands Dierenpark B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren. Wij zullen u daartoe op de hoogte stellen middels een e-mail.
 • De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens bij het maken van de reservering. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de tickets.
 • Ouwehands Dierenpark B.V.  zal zorgdragen voor de verzending van de bestelde tickets. Uw tickets worden binnen 30 minuten per email verstuurd. Uw e-ticket is eveneens te  scannen vanaf uw smartphone of tablet.
 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de bestelling niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Ouwehands Dierenpark B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Door het tot stand komen van een ticket bestelling bij Ouwehands Dierenpark B.V.  accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Voor meer informatie over privacy, klik hier.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Ouwehands Dierenpark B.V.