Algemene voorwaarden tickets

Voorwaarden aankoop tickets Ouwehands Dierenpark B.V.

 • Zonder ticket wordt er geen toegang verleend. Loop bij Ouwehands Dierenpark direct door naar de entree en houd het ticket gereed. 
 • Het ticket is geldig voor een regulier dagbezoek.
 • De QR-code is scanbaar vanaf een smartphone of tablet. Let op: download het ticket of maak een printscreen van het ticket, een foto van de QR-code is niet scanbaar.
 • Uw ticket is voorzien van een random uitgegeven unieke barcode. Bij de entree wordt uw ticket gescand. Alle tickets zijn maar éénmaal geldig. Kopiëren van het ticket is daarmee nutteloos. Elk misbruik zal door Ouwehands Dierenpark B.V. worden vervolgd. De tickets zijn verder voorzien van een geldigheidsdatum. Buiten deze datum is er geen recht op toegang. 
 • Het toegangsbewijs kan niet in combinatie met andere acties, vouchers, arrangementen en/of (online) aanbiedingen worden gebruikt.
 • Het toegangsbewijs is niet inwisselbaar voor geld of een nieuw ticket.
 • Ouwehands Dierenpark B.V. is verantwoordelijk voor het correct werken van de codes en toegangscontrole daar waar deze door Ouwehands Dierenpark B.V. zijn gefaciliteerd. Ouwehands Dierenpark B.V. is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer +31 (0)317-650200. In alle gevallen geldt bij het betreden van het park het bezoekersreglement en houdt het park het recht voor u de toegang te ontzeggen. Interpretatie en uitvoer van de parkregels ligt bij de medewerkers van Ouwehands Dierenpark B.V.
 • De QR-code op het toegangsbewijs mag geen vouw bevatten of anderszins beschadigd zijn. Bij een vouw of beschadiging kan de toegang niet worden gegarandeerd. U kunt in dat geval geen aanspraak maken op vervanging van het toegangsbewijs of restitutie.
 • Doorverkoop en/of namaak is verboden.
 • Ouwehands Dierenpark B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade materieel of lichamelijk of op welke wijze dan ook ten gevolge van een bezoek aan Ouwehands Dierenpark Rhenen.
 • Ouwehands Dierenpark B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren. Wij zullen u daartoe op de hoogte stellen middels een e-mail.
 • De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens bij het maken van de reservering. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de tickets.
 • Ouwehands Dierenpark B.V.  zal zorgdragen voor de verzending van de bestelde tickets. Uw tickets worden binnen 30 minuten per email verstuurd.
 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de bestelling niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Ouwehands Dierenpark B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Door het tot stand komen van een ticket bestelling bij Ouwehands Dierenpark B.V.  accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Voor meer informatie over privacy,   klik hier.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Ouwehands Dierenpark B.V.

Aanvullende voorwaarden aankoop vroegboekkorting tickets voor de meivakantie

 • De vroegboekkortingsactie voor de meivakantie is geldig tot en met 25-04-2024.
 • Na deze datum is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de vroegboekkorting voor de meivakantie.
 • De vroegboekkorting is alleen van toepassing op reserveringen voor de meivakantie, in de periode van 27-03-2024 tot en met 12-05-2024.
 • Het vroegboekkortingsticket kan alleen gebruikt worden voor reserveringen binnen de bovengenoemde periode en kan niet worden omgeboekt naar een andere periode.
 • Er worden geen restituties verleend voor vroegboekkortingstickets die niet worden gebruikt binnen de geldige periode voor de meivakantie.
 • De vroegboekkorting kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen of kortingen.

Voorwaarden wijzigen of annuleren tickets

 • Het is tot  1 uur  voor  de bezoekdatum  mogelijk om de online reservering kosteloos te wijzigen.  
 • Actietickets mogen alleen gewijzigd worden binnen de geldige datum beschreven op het ticket (o.b.v. actievoorwaarden). 
 • Tickets die event gerelateerd zijn, mogen alleen gewijzigd worden gedurende de periode van het event.
 • Voor het (deels)annuleren en restitueren van tickets aangeschaft via een actiepartner kunt u contact opnemen met de klantenservice van de actiepartner.
 • (Deel)annuleringen van een order zijn niet mogelijk . Uitzonderingen kunnen worden gemaakt (bij bijzondere omstandigheden)  in overleg met medewerkers van Ouwehands Dierenpark Rhenen. Deze uitzonderingen dienen uiterlijk binnen twee weken na bezoekdatum per e-mail (via tickets@ouwehand.nl o.v.v. ordernummer en reden van annuleren) aan Ouwehands Dierenpark gemeld te zijn. Per annulering wordt  € 2,50  per order  in rekening gebracht.