Organisatie & doelstellingen

In een wereld waar de relatie tussen mens en natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur stimuleren, mensen aanzetten tot nadenken en handelen en uitgroeien tot een toonaangevende organisatie op dit gebied. Ouwehands Dierenpark streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan de onderstaande doelstellingen.

 

Soortbehoud

Het is voor het voortbestaan van zeldzame en bedreigde diersoorten, zowel in de natuur als in dierenparken, van levensbelang dat zij zich voortplanten. Ouwehands Dierenpark werkt daarom met vele andere dierenparken samen op het gebied van internationale voortplantingsprogramma’s (EEP’s) voor bedreigde diersoorten. Ouwehands Dierenpark heeft ervoor kunnen zorgen dat vele diersoorten zich met succes hebben weten voort te planten, waarna de jongen werden geschonken aan andere erkende dierenparken. Dankzij deze programma’s kunnen bezoekers over de hele wereld ook in de toekomst een verscheidenheid aan diersoorten in de dierenparken blijven bewonderen en erover leren, zonder dat hiervoor dieren in de natuur moeten worden gevangen. Helaas blijken veel diersoorten in het wild sterk in aantal terug te lopen. Ook zijn voor dergelijke diersoorten voortplantingsprogramma’s opgesteld, met als doel deze soorten in de toekomst in de natuur te kunnen uitzetten. Ouwehands Dierenpark heeft inmiddels ruime kennis en ervaring met voortplantingsprogramma's en laten de programma's van enkele diersoorten (zoals de ijsberen) erg goede resultaten zien . Met collega-dierenparken vindt tevens uitwisseling plaats op het gebied van kennis over diëten, huisvesting en veterinaire verzorging.

Natuurbescherming

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen draagt Ouwehands Dierenpark door kennis en financiën bij aan het natuurbeschermingsfonds dat diverse projecten ondersteunt die gericht zijn op het behoud van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden. Tevens levert Ouwehand een bijdrage aan natuurbescherming door haar eigen stichting Ouwehand Zoo Foundation (OZF) genaamd. Een stichting die de wilde soortgenoten van de dieren die in Ouwehands Dierenpark leven beschermt. OZF zet zich in voor goed georganiseerde, kleinschalige projecten waarin soortgenoten van dieren die in Ouwehands Dierenpark leven centraal staan.

Ouwehands Dierenpark levert al geruime tijd een directe bijdrage aan natuurbescherming door middel van kennis en een financiële bijdrage aan Bears in Mind. Deze stichting zet zich in voor de bescherming van de beer en zijn leefgebied. Een van de bekendste projecten van Bears in Mind is “Het Berenbos” in Ouwehands Dierenpark. Behalve 'beerprojecten' richt de stichting zich ook op andere diersoorten in landen als Bulgarije, Servië, Rusland, Slowakije, Georgië, Turkije, Tsjechië en India.

Natuurbeschermingseducatie

Ouwehands Dierenpark wil de bezoekers niet alleen dieren laten zien, maar hen ook iets leren over de dierenwereld. Hierdoor ontstaat bij bezoekers begrip en respect voor dieren in de natuur, waarna men enthousiast kan worden gemaakt voor natuurbescherming. Educatie vindt in Ouwehands Dierenpark ten eerste plaats door middel van informatieve panelen. Maar ook door diervoorstellingen, live parkentertainment en een persoonlijke toelichting van dierenverzorgers en vrijwilligers wordt de natuurbeschermingsboodschap overgebracht.

Lees meer over natuurbescherming

Onderzoek

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is tevens een belangrijke doelstelling van Ouwehands Dierenpark. De onderzoeken zijn erop gericht om de dieren in het dierenpark zo gezond mogelijk te houden en tevens het vergaren van kennis waarmee Ouwehands Dierenpark kan bijdragen aan het in stand houden van diersoorten in het wild. Onderzoek doen naar dieren in het wild is lastig en kostbaar. Ook is er vaak weinig bekend over bepaalde soorten in het wild. Het bestuderen van de dieren in het dierenpark is makkelijker. Ouwehands Dierenpark leert door het verrichten van onderzoek onder andere meer over soortspecifieke kenmerken, gedrag en voortplanting. Opgedane kennis gebruikt Ouwehands Dierenpark vervolgens om de wilde soortgenoten te beschermen.

Lees meer over de onderzoeken

Dierwelzijn

Bovenal streven wij als organisatie naar optimaal dierwelzijn.   Het is het vak van onze dierverzorgers  om dagelijks gezondheid en welzijn van de dieren op het hoogst mogelijke niveau te houden. We werken, zoals hierboven beschreven, nauw samen met andere dierentuinen (en collega’s van natuurbeschermingsorganisaties), wisselen veel informatie met elkaar uit,  om de diersoorten die in Ouwehands Dierenpark leven ambassadeur te kunnen laten zijn van hun wilde soortgenoten die met uitsterven worden bedreigd.