Ouwehands Zoo Foundation

In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen. Vanuit de stichting Ouwehands Zoo Foundation worden diverse projecten ondersteund waarin wilde soortgenoten van dieren die in Ouwehands Dierenpark leven centraal staan. Met behulp van deze stichting streeft Ouwehands Dierenpark ernaar om structureel een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurbescherming, soortbehoud en natuurbeschermingseducatie.

bekijk   projecten Ouwehands zoo foundation

Help mee

Om de wilde soortgenoten van onze eigen dieren te beschermen hebben we jouw hulp hard nodig! Alleen samen met jou kunnen we een vuist maken voor de natuur.
Geef een eenmalige gift, een periodieke gift of neem Ouwehands Zoo Foundation op in je testament.

Steun Ouwehands ZOo foundation