Natuurbescherming

In een wereld waar de relatie mens en natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur stimuleren, mensen aanzetten tot nadenken en handelen en uitgroeien tot een toonaangevende organisatie op dit gebied. Natuurbescherming, natuurbeschermingseducatie en soortbehoud zijn dan ook de belangrijkste doelstellingen van Ouwehands Dierenpark. Zowel in het dierenpark als daarbuiten wordt hier op verschillende manieren invulling aan gegeven.

Ouwehand Zoo Foundation

Help mee bedreigde diersoorten en hun leefgebied te beschermen! Vanuit de stichting Ouwehand Zoo Foundation (OZF) worden diverse projecten ondersteund waarin wilde soortgenoten van dieren die in Ouwehands Dierenpark leven centraal staan. Met behulp van deze stichting streeft Ouwehands Dierenpark ernaar om structureel een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurbescherming, soortbehoud en natuurbeschermingseducatie.  Met een donatie aan een project van OZF maak jij het verschil! Bekijk hier het beleidsplan voor 2020.

Draag ook bij aan bescherminG van bedreigde diersoorten!

Stichting Bears in Mind

Ook levert Ouwehands Dierenpark een bijdrage aan de stichting Bears in Mind. Deze stichting zet zich in voor de bescherming van de beer en zijn leefgebied met als één van de bekendste projecten 'Het Berenbos’ in Ouwehands Dierenpark. Ouwehands Dierenpark en Bears in Mind steunen samen diverse projecten gericht op natuurbescherming, educatie en dieren (specifiek beren) welzijn. Lees meer over stichting Bears in Mind.

Fokprogramma’s

Ouwehands Dierenpark vindt het van groot belang dat diersoorten blijven voortbestaan. Met vele andere dierenparken werkt Ouwehands Dierenpark daarom samen op het gebied van fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten. Ouwehands Dierenpark levert een bijdrage aan verschillende Europese fokprogramma’s (EEP’s) voor bedreigde diersoorten en zelfs daarbuiten. Lees meer over de verschillende fokprogramma's.

Adopteren

Als bedrijf of particulier is het mogelijk adoptant te worden van één of meerdere dieren in Ouwehands Dierenpark. Deze steun wordt gebruikt voor de bescherming van bedreigde diersoorten,  internationale fok- en herintroductieprogramma's, natuur- en milieueducatie, dagelijkse verzorging van het adoptiedier, de instandhouding van het dierenpark en het behoud van bedreigde natuur. Lees meer over het adopteren van een dier.

NVD en EAZA

Tevens is Ouwehands Dierenpark aangesloten bij verschillende organisaties, zoals de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen (NVD) en de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Binnen deze organisaties bundelen Nederlandse en Europese dierentuinen hun krachten en worden projecten gesteund die gericht zijn op bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden.

Tot slot zamelt Ouwehands Dierenpark oude mobiele telefoons en cartridges in voor behoud van de gorilla. Voor elke bruikbare mobiel en cartridge ontvangt Ouwehands Dierenpark een vergoeding van Eeko®. Zo wordt geld ingezameld om de gorilla’s en hun leefgebied te beschermen.