Steun Ouwehand Zoo Foundation

Wil je bijdragen aan natuurbescherming, soortbehoud en natuurbeschermingseducatie? Je kunt Ouwehand Zoo Foundation op verschillende manieren helpen om de doelen te realiseren, zowel nu als later.

1. Eenmalig doneren
Om het werk van natuurbehoud en natuureducatie voort te zetten is OZF mede afhankelijk van donaties/giften. Je kunt OZF steunen met een eenmalige of periodieke gift. Eenmalige donaties kunnen worden gedaan  via de pagina's van de OZF projecten. Ook kun je een overboeking doen per bank.  De   bankgegevens van OZF:

ING Bankrekeningnummer:    NL33INGB0671657690
BIC:  INGBNL2A
t.n.v. Ouwehand Zoo Foundation
Onder vermelding van 'Gift OZF'.

Eenmalige donaties zijn beperkt aftrekbaar voor het belastbare inkomen, hier geldt een drempel. De  belastingdienst geeft hier meer informatie over. 

OZF is ANBI
Stichting Ouwehand Zoo Foundation is door de belastingdienst aangewezen als ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Een schenking komt dus geheel ten goede aan de stichting. Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Ouwehand Zoo Foundation is 818268293. 

ANBI logo

2. Periodieke gift
Je kunt er ook voor kiezen om OZF periodiek te steunen.   
Er zijn speciale belastingregels voor instellingen 'die het algemeen nut beogen (ANBI)'. Deze regels maken het mogelijk om een deel van je schenking aan OZF af te trekken van je belastbaar inkomen. Hier zijn natuurlijk wel enige voorwaarden aan verbonden:

Je gift is een periodieke gift als je aan deze 3 voorwaarden voldoet:
Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. Je mag zelf weten of je de jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
Je betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
Je hebt vastgelegd wanneer je jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als je overlijdt.
 
Je mag je periodieke gift helemaal aftrekken als je aan de voorwaarden voldoet:
Je gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die je door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die jezelf met OZF sluit.
Je krijgt niets in ruil voor je periodieke gift vanuit OZF.
 
Wil je zelf een overeenkomst sluiten zonder notaris? Download dan onderstaand 'periodieke gift' formulier of gebruik de overeenkomst die je kunt downloaden op de site van de belastingdienst. Vervolgens kun je de ingevulde formulieren naar OZF sturen. Wij zorgen dat je een ondertekend exemplaar retour krijgt. 
 
1) Periodieke gift hierin staan alle gegevens van de overeenkomst;
2) Volmacht. Hiermee geef je OZF ook een volmacht om de giften middels incasso van je bankrekening af te schrijven.
 

Je donateurschap omzetten naar een periodieke schenking?
Ben je al donateur van OZF en wil je overgaan tot een periodieke schenking? Dan wordt je afgegeven machtiging voor het donateurschap automatisch ingetrokken. Afhankelijk van je wensen maak je dan zelf de bedragen over of incasseren wij het nieuwe bedrag van de periodieke schenking. 

3. Testament
Het is mogelijk om goede doelen, dus ook OZF, op te nemen in je testament. OZF staat geregisterd als  ANBI. Dit betekent dat de schenking in zijn geheel ten goede komt aan OZF. Een nalatenschap aan een goed doel kent twee mogelijkheden:

Legaat
Met een legaat kun je zelf aangeven welk deel van je erfenis je wilt nalaten aan een goed doel. Je  kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een legaat, een vastgesteld bedrag, aan OZF na te laten. Maar het kan ook om goederen gaan. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.

OZF als erfgenaam
Niet alleen familieleden, ook instellingen kunnen in een testament opgenomen worden. Wil je een deel van of de gehele erfenis bijvoorbeeld ten goede laten komen aan de OZF, dan kun je OZF benoemen tot (mede-) erfgenaam. Deze manier van nalaten heet een erfstelling. Eerst worden alle rechten van anderen (boedelkosten, legaten en eventuele schulden) van de totale nalatenschap afgetrokken. Van wat er overblijft krijgen de erfgenamen hun deel. 

Het testament
Het testament wordt opgesteld bij de notaris. De kosten hiervoor verschillen per notaris. Voor gedetailleerde informatie over nalatenschappen en (fiscaal aftrekbare) schenkingen tijdens kun je terecht bij je notaris.

Meer informatie ontvangen over alle mogelijkheden? Neem dan contact op via  ozf@ouwehand.nl  of vul dan hieronder het contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.