ANBI gegevens

OZF is ANBI
Stichting Ouwehand Zoo Foundation is door de belastingdienst aangewezen als ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze instellingen zijn vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Een schenking komt dus geheel ten goede aan de stichting. Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Ouwehand Zoo Foundation is 818268293.