Onderzoek in Ouwehands Dierenpark

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk doel van Ouwehands Dierenpark. Sommige onderzoeken zijn erop gericht de dieren in het park zo gezond mogelijk te houden. Andere onderzoeken geven ons kennis waarmee we kunnen bijdragen aan het behoud van diersoorten in het wild.  

Hoe dragen we bij aan bescherming van wilde soortgenoten? 
Onderzoek doen naar dieren in het wild is lastig en kost veel tijd en geld. Er is dan ook vaak weinig bekend over bepaalde soorten in het wild. De dieren in Ouwehands Dierenpark kunnen we makkelijker bestuderen. Zo leren we bijvoorbeeld meer over soortspecifieke kenmerken, gedrag en voortplanting. Kennis die we hier opdoen, kunnen we gebruiken om de wilde soortgenoten te beschermen.   Op deze manier zijn de dieren in Ouwehands Dierenpark meer dan alleen ambassadeur voor hun soortgenoten in het wild: ze helpen mee in hun voortbestaan!

Welke onderzoeken doen we?
Onderzoek dat we hier doen, draagt bij aan het behoud van diersoorten.  Via de pagina’s hieronder kom je meer te weten over het belang van onderzoek en over de verschillende onderzoeken die plaatsvinden (of plaats hebben gevonden) in ons park.