Daten in de gierenvolière

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk doel van Ouwehands Dierenpark. Sommige onderzoeken zijn erop gericht de dieren in het park zo gezond mogelijk te houden. Andere onderzoeken geven ons kennis waarmee we kunnen bijdragen aan het behoud van diersoorten in het wild.  

In de gierenvolière in Ouwehands Dierenpark zijn meerdere gieren op jonge leeftijd bij elkaar geplaatst. In plaats van bij voorbaat al koppeltjes te vormen, kunnen de gieren in Ouwehands Dierenpark hun eigen partner uitkiezen.

Dit duurt, net als in het wild, enige jaren. We houden goed in de gaten hoe de ‘romances’ tussen de jonge gieren verlopen. Zodra er een koppel gevormd is, gaat het naar een andere dierentuin die door de voortplantings-coördinator wordt aangewezen. De jongen die daar vervolgens geboren worden, worden uitgezet in het wild. 

Door dit onderzoek leren we meer over de partnerkeuze van de dieren. Hiermee hopen we te kunnen zorgen voor succesvolle koppeltjes en meer jonge gieren, die later in het wild kunnen worden uitgezet.  

Bijdragen aan dit onderzoek?
Met jouw bezoek aan Ouwehands Dierenpark draag je direct bij aan de mogelijkheden voor onderzoek bij de diersoorten. Wil je zelf ook nog een donatie doen? Dan mag dat natuurlijk altijd via deze   
donatiepagina.