Bruine beren leren beer zijn

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk doel van Ouwehands Dierenpark. Sommige onderzoeken zijn erop gericht de dieren in het park zo gezond mogelijk te houden. Andere onderzoeken geven ons kennis waarmee we kunnen bijdragen aan het behoud van diersoorten in het wild.  

1. Beren in Het Berenbos

De bruine beren in Ouwehands Dierenpark komen uit slechte omstandigheden. Beren die vroeger verwaarloosd of mishandeld zijn krijgen hier de mogelijkheid om zich weer als een beer te gedragen. Wanneer deze dieren bij ons binnenkomen zien we vaak dat de variatie in hun gedragspatroon heel beperkt is en dat zij nauwelijks gebruik maken van het hele verblijf.  We doen jaarlijks onderzoek naar de voortgang die de beren maken naar een meer natuurlijk gedragspatroon, zoals het graven van een hol of het houden van een winterrust.

We leren daardoor wat we kunnen doen om dit gedrag te stimuleren of welke stoorzenders we kunnen wegnemen. Deze kennis helpt ons om deze beren te leren om weer beer te zijn en om beren die in de toekomst worden binnengebracht beter te kunnen opvangen.

2. Wolven in Het Berenbos
Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark wordt niet alleen bewoont door beren, maar ook een roedel van vijf wolven. Wolven en beren komen in het wild in dezelfde gebieden voor en komen elkaar daar ook wel eens tegen, daarom kan deze manier van samenleven beide soorten stimuleren om natuurlijk gedrag te vertonen. Denk bijvoorbeeld aan het verdedigen van voedsel of het gebruik van een hol als rustplaats. 

Omdat de beren in Het Berenbos uit slechte omstandigheden komen, houden we goed in de gaten hoe beide soorten met elkaar omgaan. De eerste resultaten laten zien dat de relatie tussen wolf en beer redelijk in balans is. Er is maar weinig agressie en de meeste interacties zijn bij voedertijd, waarbij de wolven vlees proberen af te pakken van de beren. De meeste beren zijn goed in staat om hun vlees te verdedigen, maar de meest getraumatiseerde beren zijn soms bang voor de wolven en laten dan hun vlees liggen.

Het is belangrijk om dit onderzoek voort te zetten, om te zien of de getraumatiseerde beren zich aan kunnen passen of dat de aanwezigheid van de wolven stress oplevert. 

Bijdragen aan dit onderzoek?
Met jouw bezoek aan Ouwehands Dierenpark draag je direct bij aan de mogelijkheden voor onderzoek bij de diersoorten. Wil je zelf ook nog een donatie doen? Dan mag dat natuurlijk altijd via deze   
donatiepagina