Afrikaanse olifant drachtig

Nieuws Olifant Fokprogramma

Ouwehands  Dierenpark is verheugd mee te kunnen delen dat één van de Afrikaanse olifanten  drachtig is. De Afrikaanse olifant wordt in zijn voortbestaan bedreigd.  Ouwehands Dierenpark kiest ervoor om bedreigde diersoorten te houden. Door  middel van fok, onderzoek & educatie en steun aan  natuurbeschermingsprojecten draagt Ouwehands Dierenpark bij aan instandhouding van de soort in het wild. 

Om  de populatie in Europese dierentuinen genetisch gezond te houden is fok  noodzakelijk. Het is voor het eerst in Nederland dat er een Afrikaanse olifant  door middel van kunstmatige inseminatie (KI) drachtig is geworden. Ouwehands Dierenpark werkt al lange tijd intensief samen met de fokcoördinator en een team van experts. 

Drie  keer is scheepsrecht!

De  olifant is de afgelopen periode drie keer geïnsemineerd. Deze inseminatie is door een gespecialiseerd team uitgevoerd. De derde inseminatie, in april van dit jaar, is succesvol geweest. Ouwehands Dierenpark hoopt dat alles goed blijft gaan de komende 18 maanden en dat er begin 2018 een kalf wordt geboren.  

Kudde

De  kudde Afrikaanse olifanten in Ouwehands Dierenpark bestaat uit vijf dieren. Een  stier van 24 jaar en vier koeien variërend in de leeftijd van 20 tot 46 jaar.  Hun verblijven beslaan een oppervlakte van ruim 5000 m², opgedeeld in twee buitenverblijven en aparte stallen voor alle dieren. 

Afrikaanse  olifant in het wild

De Afrikaanse olifant wordt in het wild zwaar bedreigd. Dagelijks vallen olifanten ten prooi aan stropers die het gemunt hebben op de slagtanden voor de ivoorhandel. Kwam hij voorheen in grote delen van Afrika ten zuiden van de Sahara voor, vandaag de dag lopen de aantallen schrikbarend snel terug.