Bruinebeer

Bruine beer

Latijnse naam Ursus arctos

Leefgebied Noord-Amerika, Europa, Aziƫ

Lengte 1,70 - 3 meter

Schouderhoogte 70 - 150 cm

Gewicht 95 - 400 kg

Draagtijd 6 - 7 maanden

Aantal jongen 1 - 4 per worp

Leeftijd 35 jaar

Voedsel voornamelijk plantaardig voedsel, maar ook insecten

IUCN bedreigingstatus Niet bedreigd

De bruine beer stamt af van de Etruskische beer (Ursus etruscus), die in het vroeg- Pleistocene tijdperk (ca. 2,5 miljoen jaar geleden) leefde. Vanuit Europa trok deze beer richting Azië en Noord-Amerika. Er is bewijs, dat ook de ijsbeer en de zwarte beer van de Etruskische beer afstammen. De bruine beer komt voor in beboste, bergachtige gebieden, maar is ook wel op de toendra te vinden. Hij eet voornamelijk plantaardig voedsel, zoals grassen, zaden, noten, wortels en knollen. Verder eet hij ook insecten, vissen en kleine zoogdieren. 

's Winters houdt de bruine beer gedurende vijf tot zeven maanden een winterrust. Hiervoor zoekt of graaft hij een rustplaats, liefst beschermd door rotsen. Mannetjesberen leven alleen, vrouwtjes met hun jongen. Een jonge beer blijft ongeveer 2,5 jaar bij zijn moeder om de kneepjes van het 'beren-vak' te leren. Op plaatsen waar voedsel in overvloed is, komen vaak meerdere beren bij elkaar om te eten.

Op dit moment leven er negen bruine beren in Het Berenbos, elk met een eigen verhaal. Dit project is in 1993 gestart en is het eerste berenopvangcentrum in Europa.

Het Berenbos
In Het Berenbos krijgen bruine beren, die vroeger mishandeld zijn of moesten optreden in circussen of theaters, weer een onbezorgd leven. Ze genieten van een twee hectare groot bosperceel met onder andere een waterval,  een vijver en ruim voldoende schuilmogelijkheden.   In Het Berenbos wordt de leefomgeving van de beer in het wild zoveel mogelijk nagebootst om het natuurlijke gedrag van de beer te stimuleren. Ze krijgen een gevarieerd en seizoensgebonden dieet, gebaseerd op wat in de natuur beschikbaar is, het Natuurlijk Voedsel Programma. 

Beren niet gezien?  
Heb je tijdens je bezoek aan Ouwehands Dierenpark in de winterperiode geen beren gezien? Dan zijn zij in winterrust. Dit is een goed teken. Beren  gaan  in het wild, als ze voldoende reservevoedsel in de vorm van een onderhuidse speklaag hebben,  in winterrust om zo de periode van voedselschaarste te overbruggen. Ze kunnen wel af en toe wakker worden maar zijn in de regel  niet actief.   

Beren wel gezien in de winterrust periode? 
Dat kan in Het Berenbos heel goed kloppen. Al de bruine beren die hier leven hebben een historie.  In hun vroegere leven konden ze niet  in winterrust  gaan door gebrek aan het juiste voedsel en rust.   Ze bouwden hierdoor onvoldoende  vetreserves op om in winterrust  te kunnen gaan.  De bruine beren die dus niet in winterrust zijn, zijn nog niet helemaal hersteld van hun verleden. 

Winterrust of winterslaap? 
Voorbeeld: egels gaan in winterslaap. Als je hen zou oppakken, zullen ze niet reageren. Winterrust is van toepassing op bruine beren. Zij kunnen af en toe wakker worden, een beetje rondlopen, om vervolgens weer hun hol in te duiken en verder te gaan met hun winterrust.   

Bestel tickets

Abonnement

Ontdekken

FAQ