Berberaap

Project Bescherming van de berberaap en zijn natuurlijk leefgebied samen met de lokale bevolking
Diersoort Berberaap (Macaca sylvanus)
IUCN status Bedreigd
Land/Regio Algerije en Marokko
Project partner Barbary Macaque Awareness and Conservation   en    the IUCN Section for Human Primate Interaction (SHPI)


Omschrijving van het project
De Berberaap wordt in zijn voortbestaan bedreigd door aantasting van zijn leefgebied en illegale handel. Nog altijd belanden jonge dieren in mensenhanden om verkocht te worden als ‘huisdier’. Het is niet bekend hoeveel berberapen er nog precies in het wild leven, maar onderzoek wijst uit dat hun aantallen snel achteruit gaan. De berberaap staat op de IUCN Rode Lijst genoteerd als ‘Bedreigd’.

Door goede banden te onderhouden met de lokale bevolking die in het leefgebied van de berberaap voorkomt (voornamelijk herders) is het mogelijk om meer te weten te komen over de soort, zoals waar de dieren voorkomen en wat ze eten. Op deze manier wordt niet alleen informatie verzameld over de berberaap maar worden de herdersvolken tegelijkertijd betrokken bij de bescherming van deze apensoort. Dit sociaal – ecologisch onderzoek loopt al bijna 10 jaar. Actueel speerpunt is de opzet van een opvangcentrum voor berberapen waar de dieren gerehabiliteerd worden en mogelijkheden onderzocht worden om ze terug te zetten in het wild.

Daarnaast is het van belang dat er uitgezocht wordt hoe jonge berberapen in de mensenhandel belanden als ‘huisdier’. In samenwerking met de overheden van Marokko en Algerije wordt eraan gewerkt om strenger op te treden tegen deze illegale handel.

Project partner
Een van de projectpartners van Ouwehand Zoo Foundation (OZF) is de stichting Barbary Macaque Awareness and Conservation (BMAC) die zich al 10 jaar inzet voor de bescherming van de berberaap en zijn leefgebied door middel van sociaal en biologisch onderzoek én educatie.

De nieuwste projectpartner van OZF is the IUCN Section for Human Primate Interaction (SHPI). Dit is een groep van wetenschappers met verschillende wetenschappelijke- en culturele achtergronden. Zij onderzoeken hoe interacties tussen mensen en primaten ontstaan en hoe er bemiddeld kan worden tussen deze interactie. Hierbij kun je denken aan positieve interacties, waar sommige culturen specifieke apensoorten aanbidden, maar ook aan negatieve interacties zoals in het geval van de berberapen, waarbij mensen de apen als huisdier aanschouwen en verhandelen.

Wat doet Ouwehands Dierenpark/Ouwehand Zoo Foundation (OZF)?
OZF heeft BMAC recent gesteund met een geldbedrag. Hiermee is een terreinwagen aangeschaft die essentieel is voor onderzoek en opvang en rehabilitatie van berberapen. Daarnaast steunt OZF sinds 2019 de SHPI in onderzoek naar de verbetering van interacties tussen mensen en primaten

Jouw bijdrage helpt!
Je kunt zelf ook een bijdrage leveren door een geldbedrag te doneren via de donatiemodule op deze pagina.