Bonobo

Project Uitbreiden van het huidige beschermde leefgebied
Diersoort Bonobo (Pan paniscus)
IUCN status Bedreigd en grote  kans op uitsterven
Land/Regio Democratische Republiek Congo, Provincie Bandundu, Salonga  National Park 
Project partner Bonobo Alive

 

Omschrijving van het project

De Bonobo wordt bedreigd door stroperij (voor ‘bushmeat’) en vernietiging van het leefgebied. In 2002 zette de organisatie Bonobo Alive de eerste stap ter bescherming van de Bonobo door oprichting van een veldstation. Bonobo Alive werd hierbij geholpen door de lokale bevolking van Lompole en het LuiKotale Project samen met de universiteit van Kinshasa en de Wildlife Authority (ICCN). Een gebied ter grootte van 100 km² wordt sindsdien beschermd. De lokale bevolking verwijdert valstrikken en zorgt dat stropers geen kans krijgen. Tegelijkertijd werd een onderzoeksproject opgezet om de populatie bonobo’s te monitoren en onder andere ook hun natuurlijke dieet in kaart te brengen. Tot op heden is het werk zeer succesvol geweest. Uitbreiding van het gebied is inmiddels zeer gewenst en bovendien noodzakelijk omdat de bonobo’s steeds vaker buiten het tot nu toe beschermde gebied treden. Een goede ontwikkeling maar tegelijkertijd gevaarlijk omdat daar potentiële stropers op de loer liggen.

Het doel van het Bonobo project is uitbreiding van het huidige beschermde gebied, het opzetten van een monitoring programma om de populatie bonobo's in het nieuwe gebied (Bekombo) te monitoren en het opzetten van een uitgebreid voorlichtingsprogramma voor de lokale bevolking en anti-stroperij brigades. De concrete activiteiten van het Bonobo project omvat het uitzetten van monitorpaden voor bestudering van de bonobo's, alsmede het opleiden van lokale en internationale (veld)onderzoekers om de populatie te monitoren en het opsporen en in kaart brengen van 'nieuwe' bonobo's.

Project partner 

De stichting Bonobo Alive is de project partner van Ouwehand Zoo Foundation (OZF). De stichting is opgericht door twee wildlife onderzoekers verbonden aan het Max Planckinstituut in Leipzig. De stichting richt zich op onderzoek ten behoeve van de bescherming van de soort en zijn habitat.

Wat doet Ouwehands Dierenpark/Ouwehand Zoo Foundation (OZF)?

OZF steunt de stichting Bonobo Alive bij de bescherming van de Bonobo in de Democratische Republiek Congo door monitoring van de populatie, onderzoek, voorlichting van de lokale bevolking en het opleiden van rangers die het leefgebied beschermen en stroperij tegengaan.

Jouw bijdrage helpt!

Je kunt zelf ook een bijdrage leveren door een geldbedrag te doneren via de donatiemodule op deze pagina.

Wat gebeurt er concreet met jouw bijdrage?

Met behulp van financiële bijdrage kan noodzakelijk materiaal voor de veldonderzoekers worden aangeschaft in de vorm van hoofdlampen, kompassen en snoeischaren (voor 6 personen). Daarnaast kan van dit bedrag een veldtent en een GPS worden aangeschaft voor vier maanden veldonderzoek.

(Foto's: Zana Clay, Christian Ziegler)