Monniksgier

Project Vorming van paren voor fok in dierentuinen en uitzetten van hun  jongen in het wild
Diersoort Monniksgier (Aegypius monachus)
IUCN status Bijna bedreigd, door vergiftiging en verlies van leefgebied 
Land/Regio Nederland (Ouwehand) en Frankrijk
Project partner EAZA en de Vulture Conservation Foundation (VCF)

 

Omschrijving van het project

Al jarenlang worden monniksgieren uit het fokprogramma voor de monniksgieren uitgezet in hun natuurlijke leefgebied. Het is nu echter tijd om de kleiner- en ouder wordende populatie te vergroten. Ouwehands Dierenpark heeft daarom een ‘datingvolière’ voor monniksgieren geopend. In deze bijzondere volière worden jonge mannetjes en vrouwtjes van deze bedreigde gierensoort uit verschillende dierentuinen bij elkaar gebracht in het kader van dit Europese fokprogramma. Ze krijgen hier de tijd om hun ideale partner te vinden. Het proces wordt op de voet gevolgd om zo meer te weten te komen over de manier van paarvorming en welke aspecten belangrijk zijn hiervoor. De koppelvorming in Ouwehands Dierenpark gaat dan ook gepaard met wetenschappelijk onderzoek.

Zodra de koppels zijn gevormd, vertrekt het paar naar een andere dierentuin die ook aangesloten is bij het fokprogramma van de monniksgier. De jongen die daar worden geboren, worden uitgezet in de vrije natuur in Frankrijk en Spanje. Daar zoeken ze een 'wilde' partner. Zo helpen we de bedreigde monniksgier in het wild te overleven.

Project partner 

De projectpartner van Ouwehand Zoo Foundation (OZF) is de European Association of Zoos and Aquaria en de Vulture Conservation Foundation (VCF).

Wat doet Ouwehands Dierenpark/Ouwehand Zoo Foundation (OZF)?

OZF heeft in Ouwehands Dierenpark de datingvolière met plaats voor circa 10 jonge gieren gebouwd. Deze volière draagt de naam Vrije Vlucht Volière. De jonge dieren krijgen (een paar jaar) de tijd om koppels te vormen. Zodra de koppels gevormd zijn draagt OZF zorg voor de overplaatsing van het paar naar een dierentuin die ook is aangesloten bij de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).

Jouw bijdrage helpt!

Je kunt zelf ook een bijdrage leveren door een geldbedrag te doneren via de donatiemodule op deze pagina.

Wat gebeurt er concreet met jouw bijdrage

Jouw bijdrage gaat naar het transport van de Monniksgieren naar Ouwehands Dierenpark.