Reuzenpanda

Project Bescherming van de reuzenpanda en zijn natuurlijk leefgebied
Diersoort Reuzenpanda (Ailuropoda melanoleuca)
IUCN status Kwetsbaar
Land/Regio China, provincie Sichuan
Projectpartner China Conservation and Research Centre for Conservation of
the  Giant Panda (CCRCGP)

 

Omschrijving van het project

Tot september 2016 stond de reuzenpanda genoteerd als ‘Bedreigd’. Dankzij goede beschermingsmaatregelen kon deze status worden veranderd in ‘kwetsbaar’, iets minder bedreigd . Echter is het nog steeds erg belangrijk dat er aandacht is voor bescherming van de reuzenpanda in het wild en zijn leefgebied. Samen met WNF Nederland is het doel van dit project het herstel van het leefgebied van de reuzenpanda in de Chinese provincie Sichuan, waar de reuzenpanda in het wild leeft. Samen met de lokale bevolking worden ‘corridors’, dit zijn groene oversteekplaatsen, aangelegd tussen geïsoleerde leefgebieden door het aanplanten van bamboe en andere vegetatie. Daarnaast wordt de lokale bevolking geholpen met het ontwikkelen van alternatieve inkomstenbronnen in ruil voor het beschermen van het leefgebied van de reuzenpanda. Samen met Wageningen Universiteit (WUR) wordt genetisch onderzoek gedaan, o.a. ten behoeve van fok van genetisch geschikte reuzenpanda’s met als doel het terugplaatsen in het wild. Tevens wordt er onderzoek verricht naar het effect van kennismaking met de reuzenpanda op het milieuvriendelijk gedrag (de bereidheid om bij te dragen aan natuurbescherming) van een bezoeker.

Project partner

De projectpartner van Ouwehand Zoo Foundation (OZF) is het China Conservation and Research Centre for Conservation of the Giant Panda (CCRCGP). In het CCRCGP wordt onderzoek gedaan naar de biologie en ecologie van reuzenpanda’s in het wild, de geschiktheid van habitat voor uitzetting van reuzenpanda’s en naar voortplanting (KI). Het centrum bestaat uit verschillende locaties: het wolong pandacentrum in Dujiangyan, Bi Fenxia panda base (hier werden de panda’s Wu Wen en Xing Ya geboren), Gengda Panda Base en He Taoping panda base.

Wat doet Ouwehands Dierenpark/Ouwehand Zoo Foundation (OZF)?

OZF heeft zich voor 15 jaar verbonden aan bescherming van de reuzenpanda in het wild door een samenwerking aan te gaan met het CCRCGP. Het geld dat OZF jaarlijks doneert wordt gebruikt voor bescherming van de soort en het leefgebied en voor onderzoek.

Jouw bijdrage helpt!

Je kunt zelf ook een bijdrage leveren door een geldbedrag te doneren via de donatiemodule op deze pagina.