Roloway meerkat

Project Bescherming van het leefgebied en  tegengaan van stroperij
Diersoort Roloway meerkat (Cercopithecus diana roloway)
IUCN status Ernstig bedreigd 
Land/Regio Ghana en Ivoorkust
Project partner WAPCA; West African Primate Conservation Action 

 

Omschrijving van het project

De Roloway meerkat is een kleine primaten soort en wordt geclassificeerd als ernstig bedreigd in het wild. De grootste bedreigingen voor deze soort zijn het verlies van leefgebied en illegale jacht. Het tropische regenwoud in west Afrika waar de roloway meerkat voorkomt heeft een hoge biodiversiteit, dit betekent dat er heel veel verschillende soorten dieren en planten samen in dit gebied voorkomen. Echter wordt dit natuurgebied steeds kleiner door illegale praktijken zoals boskapping, mijnbouw en grond belastende agricultuur van cacao en palmolie. Daarnaast wordt de biodiversiteit van dit gebied erg bedreigd door jacht voor bushmeat, waardoor soorten zoals de roloway meerkat nauwelijks meer gezien worden en het bos haast ‘leeg’ lijkt. Onze projectpartner West African Primate Conservation Action (WAPCA) richt zich, samen met de lokale bevolking, op bescherming van het leefgebied. Zo vinden er patrouilles plaats om illegale praktijken in het leefgebied te voorkomen, en wordt eraan gewerkt om (verwoeste) stukken bos nieuw leven in te blazen. Daarnaast wordt ook gefocust op de fok van zeer bedreigde soorten in het Primate Breeding Centre, met het doel een reservepopulatie op te bouwen zodat wilde populaties aangevuld kunnen worden. Er is een nauwe samenwerking met de lokale bevolking, waarbij de WAPCA zich ook inzet voor educatie.

Project partner

West African Primate Conservation Action (WAPCA) is de projectpartner van Ouwehand Zoo Foundation (OZF). WAPCA is een stichting opgericht door een aantal Europese dierentuinen. De stichting zet zich in voor bescherming van de habitat van primaten die leven in het tropisch regenwoud dat zich uitstrekt van Guinea tot in Togo. De stichting ontvangt steun van diverse dierentuinen die een West-Afrikaanse primaat in hun collectie hebben.

Wat doet Ouwehands Dierenpark/Ouwehand Zoo Foundation (OZF)?

OZF zet zich in voor bescherming van het leefgebied en ontwikkeling van alternatieve vorm van inkomsten voor de lokale bevolking door het steunen van WAPCA.

Jouw bijdrage helpt!

Je kunt zelf ook een bijdrage leveren door een geldbedrag te doneren via de donatiemodule op deze pagina.