Wereld Pinguïn Dag

Op 25 april is het elk jaar Wereld Pinguïn Dag, een mooi moment om stil te staan bij deze guitige zeevogel. Deze dag is in het leven geroepen door verschillende dier- en milieuorganisaties om aandacht te vragen voor  bedreigde diersoorten. Doordat pinguïns verstrikt raken in visnetten en hun leefgebied wordt aangetast,  wordt de  pinguïn in  zijn voortbestaan bedreigd.   

Waarom Wereld Pinguin Dag op 25 april?
Het verhaal gaat dat de oorsprong van deze dag ligt bij een onderzoeksstation in Antarctica. Wetenschappers zagen daar elk jaar een kolonie pinguïns terugkeren van hun maandenlange verblijf op zee. Jaarlijks keerden ze precies op dezelfde dag (25 april) terug naar exact dezelfde plek. Toeval? Na jarenlange observaties bleek dat dit het normale migratie patroon van de Adélie pinguïn is. Wetenschappers zijn toen gestart met het vieren van de aankomst van de pinguïns. Dit was de start van Wereld Pinguïn Dag!

In Ouwehands Dierenpark leeft een groep van 26 Humboldt pinguïns. Denk je aan een pinguïn, dan denk je aan sneeuw, ijs en natuurlijk de Zuidpool. In sommige gevallen klopt dat wel. Toch leven niet alle pinguïns op de Zuidpool. Zoals de Humboldt pinguïn bijvoorbeeld, die leeft aan de kust van Chili en Peru in Zuid-Amerika. 

wereld pinguin dag

Ouwehands Dierenpark zet zich in voor het voortbestaan van de Humboldt pinguïn
Hoe we dat doen? 
1. Deelname aan het fokprogramma
2. Financiële ondersteuning aan een project in Peru
 
1. Fokprogramma
Ouwehands Dierenpark vindt het van groot belang dat diersoorten blijven voortbestaan. Als lid van de Europese Dierentuin Organisatie (EAZA) neemt Ouwehands Dierenpark deel aan verschillende Europese fokprogramma’s (EEP’s) en Europese stamboeken (ESB’s).   De 26 Humboldt pinguïns in Ouwehands Dierenpark maken deel uit van het fokprogramma. Het doel van dit fokprogramma is het in stand houden van een genetisch en demografisch gezonde populatie Humboldt pinguïns in dierentuinen.
 
2. Financiële ondersteuning aan  project in Peru
De projectpartner van Ouwehand Zoo Foundation (OZF) is de stichting Punta San Juan Program (PSJP). De PSJP is al meer dan veertig jaar actief in het Punta San Juan gebied in Peru, en zet zich in om doorlopend onderzoek te doen naar de diersoorten van dit gebied. Het team focust zich op onderzoek, monitoren en educatie. Op deze manier wordt in de gaten gehouden of de pinguïns (en andere diersoorten in het gebied) geen last hebben van de menselijke activiteit. Al jaren lang wordt onder begeleiding van de PSJP op een natuurvriendelijke manier de guano geoogst, een mooi voorbeeld hoe mensen en dieren naast elkaar kunnen leven. Het jarenlange werk heeft ervoor gezorgd dat er nu al veel historische informatie bekend is over de dieren uit dit gebied, waaronder de Humboldt pinguïn. Met behulp van deze informatie kan er gepaste conservatieactie ingezet worden. 

Wereld pinguin dag
 

Help jij mee de pinguïn te beschermen?
De allerleukste manier om een bijdrage te leveren aan het beschermen van de Humboldt pinguin, is door loten te kopen van Fan Xing’s verjaardagsloterij. Ter ere van reuzenpandajong Fan Xing, die op 1 mei 2021 alweer 1 jaar wordt, is er een grote verjaardagsloterij gelanceerd! Er zijn veel unieke prijzen te winnen en daarnaast draag je met het kopen van loten ook een steentje bij aan natuurbehoud. Wij vinden het heel erg belangrijk dat Ouwehand Zoo Foundation de natuurbeschermingsprojecten kan blijven ondersteunen en willen daar middels deze verjaardagsloterij aan bijdragen. Daarom gaat maar liefst 40% van de totale opbrengst naar Ouwehand Zoo Foundation! Loten zijn te koop vanaf € 2,50 tot 1 mei, dan vindt de trekking van alle winnaars plaats.  

KOOP nu je LOTEN

Andere manieren om de Humboldt pinguïn te helpen
Zo nu en dan een visje op zijn tijd is goed voor de gezondheid, maar visvangst is niet altijd goed voor de natuur en het milieu. Overbevissing en El Nino (opwarming van zeewater) vormen een bedreiging voor de pinguïn, omdat er minder voedsel zoals sardienen aanwezig is in zee. We geven je graag een paar tips om milieubewust vis te eten:

  1. ​Kies een  vis met keurmerk. De twee top keurmerken voor vis (MSC en ASC) stellen eisen op het gebied van duurzame visserij of verantwoorde kweek;
  2. Check bij aankoop van vis in de Viswijzer of deze vis verantwoord is of dat je hem beter niet kunt kopen;
  3. Heb je wel eens gehoord van schar, wijting of steenbolk? Leg eens een onbekend visje op je bord! Voor deze zogenoemde bijvangst-vissen is weinig belangstelling waardoor ze vaak door de vissers op zee alweer over boord worden gegooid. Als we af en toe zo’n onbekend visje op ons bord leggen, gaat er minder vis verloren. En hoeft er minder vis van ver (zoals tilapia) hiernaartoe te komen.