Aandacht voor biodiversiteit in Ouwehands Dierenpark

Nieuws Evenement

Op vrijdag 20 mei 2022 vond een symposium plaats in Ouwehands Dierenpark waar docenten kennis konden maken met het nieuwe lesprogramma Bio-diversi-Wat?! De stichting van het dierenpark, Ouwehand Zoo Foundation, initieerde de samenwerking met de Wageningen Universiteit en Het Groene wiel/VN met als doel kinderen kennis bij te brengen over biodiversiteit. Een mooi moment gezien 22 mei de ‘Dag van de Biodiversiteit’ is waarop internationaal aandacht wordt gevraagd en bewustwording wordt gecreëerd voor het belang van biodiversiteit.  

Ouwehands Dierenpark en educatie

Natuurbescherming en natuurbeschermingseducatie zijn twee belangrijke doelen van Ouwehands Dierenpark. Middels de stichting Ouwehand Zoo Foundation (OZF) zet het dierenpark zich al jaren in voor onder andere deze doelen. In 2021 initieerde de stichting de samenwerking met de Wageningen Universiteit en Het Groene Wiel om een lesprogramma voor groep 6 /tm 8 te ontwikkelen om kinderen op een aantrekkelijke manier kennis bij te brengen over biodiversiteit.  OZF vindt het essentieel dat kinderen niet alleen worden geïnformeerd over het wereldwijd uitsterven van diersoorten maar wil hen er ook daadwerkelijk bij betrekken. In een paar lessen, waaronder ook een les in de dierentuin, ontdekken leerlingen wat biodiversiteit is en wat zij zelf kunnen of willen doen om dit te beschermen. Met hart, hoofd en handen leren is de insteek en het lesprogramma is ontwikkeld in samenwerking met onder andere leerkrachten.

Leerzame middag

Op 20 mei vond het symposium plaats in Ouwehands Dierenpark. Directeur Robin de Lange heette de groep welkom waarna José Kok, Manager Zoölogie, sprak over het belang van de dierentuin om natuurbehoud bij te brengen aan jonge generaties. Daarna sprak professor Arjen Wals, hoogleraar duurzaamheidseducatie aan de WUR, over het belang van onderzoek naar ervarend en relationeel leren over biodiversiteit en natuurbescherming. Dr. Rebekah L. Tauritz, Postdoc biodiversiteitseducatie aan de WUR, presenteerde vervolgens de eerste resultaten van het onderzoek naar de reactie van leraren en vooral leerlingen op het nieuwe lesprogramma Bio-diversi-Wat?!. Aanwezigen waaronder docenten en natuur- en educatie instellingen kregen zo meer inzicht over het lespakket en de impact op de bewustwording bij kinderen. 

Beschikbaarheid lespakket

Het lespakket Bio-diversi-wat?! is naar verwachting verkrijgbaar voor de bovenbouw van basisscholen vanaf juli 2022.