Crowdfunding gestart om twee beren te redden en in Het Berenbos op te vangen

Nieuws Beer

Bears in Mind en Ouwehands Dierenpark slaan deze zomer 2021 de handen ineen om twee verwaarloosde beren te redden uit hun erbarmelijke omstandigheden en weer een beerwaardig bestaan te geven in Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. En jij kunt helpen!

Direct doneren

Update! 
Wat een mooie prestatie! Stichting Bears in Mind heeft het streefbedrag om twee beren uit Oekraïne naar Het Berenbos te halen behaald! Omdat er zoveel warme reacties en donaties zijn binnengekomen, is het streefbedrag verhoogd zodat er nog een derde beer, uit Bosnië, gered kan worden. Help je ook mee deze 3e beer naar Het Berenbos te halen zodat zij weer een beerwaardig leven kan leiden?

Stichting Bears in Mind beschermt al jaren beren in het wild en helpt beren in nood. Het bekendste project in Nederland is Het Berenbos, waar al sinds 1993 getraumatiseerde bruine beren worden opgevangen en waar zij weer een onbezorgd leven kunnen leiden, een samenwerking met Ouwehands Dierenpark.

In 2019 ontving Bears in Mind de melding dat er twee beren in een klein vies hok in een speeltuin in Oekraïne nauwelijks verzorgd worden. Dagelijks worden de beren door de tralies heen getreiterd. Bears in Mind is direct met de voorbereidingen gestart om deze beren te kunnen gaan redden en weer een beerwaardig bestaan in Het Berenbos te geven. Veel moet er geregeld worden en dit kost veel geld. Door corona zijn de inkomsten van de stichting behoorlijk teruggelopen en daarom vraagt Bears in Mind nu de hulp van alle Nederlanders via een crowdfunding op www.beregoeiereis.nl.

De  3e beer 
Het gaat om een vrouwtje uit Bosnië, ze leeft momenteel in een klein hok maar heeft lang in een kleine viezee kelder geleefd bij mensen thuis! Als jong beertje heeft de familie haar aangeschaft via handelaars, wat wel vaker gebeurt in Oost-Europa, maar nu zij een volwassen beer is geworden slijt ze haar dagen in de kleine, slecht onderhouden kelder van het huis. Gelukkig staat de familie er nu voor open om deze beer een beerwaardig bestaan te geven in Het Berenbos. 

Beer uit Bosnie

Wat moet er gebeuren?
De eerste weken nadat de beren in Het Berenbos aangekomen zijn, leven de beren in het quarantaine verblijf. Ze kunnen bijkomen van de reis en wennen aan de nieuwe omgeving. In deze periode wordt ook de gezondheid gecontroleerd om verspreiding van eventuele ziekten te voorkomen. Het quarantaine verblijf dat er als sinds 1993 staat, moet worden opgeknapt om aan de huidige eisen te voldoen. 

Daarnaast moet het transport van de beren van Oekraïne naar Nederland geregeld worden. Hier komt veel bij kijken zoals het aanvragen van vergunningen, het transport, de begeleiding en medische controles. In totaal is er ongeveer € 70.000 nodig. Elke euro brengt de beren dichter bij een onbezorgd leven in Het Berenbos. Hierom is Bears in Mind de crowdfundingactie De Beregoeie reis gestart en kan iedereen meehelpen via de crowdfundingactie www.beregoeiereis.nl en de reis virtueel meebeleven! Hulp is hard nodig. 

De Beregoeie Reis
Via www.beregoeiereis.nl kan gedoneerd worden of men kan zelf gratis een actie starten om zo deze beren te helpen aan de reis van hun leven, de reis naar een beter bestaan in Het Berenbos. Donaties zijn hard nodig want alleen op deze manier kan Bears in Mind haar mooie werk voort blijven zetten zorgen dat uiteindelijk elke beer in de wereld een beerwaardig bestaan kan leiden. Op de beregoeiereis.nl worden alle ontwikkelingen rondom de reis bijgehouden en kan iedereen virtueel de reis meebeleven.

Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark
In Het Berenbos genieten bruine beren, die vroeger mishandeld zijn, van een onbezorgd leven. Ze leven er op een twee hectare groot bosperceel met onder andere een waterval, een vijver en diverse holen. Ze hebben volop gelegenheid om elkaar te ontwijken of juist op te zoeken. De beren krijgen een dieet gebaseerd op wat wilde beren door het jaar heen eten. Hun natuurlijk gedrag wordt daardoor gestimuleerd; ze gaan zelfs in winterrust in een van de bestaande holen of in een hol dat ze zelf graven. De beren in Het Berenbos kunnen door dit alles weer beer zijn. Op dit moment leven er acht bruine beren in Het Berenbos, elk met een eigen verhaal. Sinds 1993 zijn er al dertig beren opgevangen in Het Berenbos.

Doneer nu