Paring bij de reuzenpanda's gelukt?

Nieuws Reuzenpanda

De afgelopen weken was het een spannende tijd voor Ouwehands Dierenpark. Het was namelijk paringstijd bij de reuzenpanda’s. De dierverzorgers van Xing Ya en Wu Wen hebben voor én achter de schermen verschillende maatregelen getroffen om een paring bij de reuzenpanda's te stimuleren. Zij hebben urine van beide dieren in elkaars verblijf verspreid en het mannetje Xing Ya heeft geluidsopnames te horen gekregen van reuzenpandamannen in de paartijd. De urine van Wu Wen is bijna dagelijks onderzocht om haar hormoonpiek te bepalen. Afgelopen week was het moment daar. 

Ondanks deze voorbereidingen heeft het helaas niet geleid tot een paring. Het mannetje Xing Ya blijkt toch nog te jong te zijn en met name speelgedrag i.p.v. paargedrag te vertonen. Aangezien niet het juiste gedrag werd vertoond is er door de dierverzorgers besloten om de reuzenpanda's niet bij elkaar in een verblijf te plaatsen.

In augustus van dit jaar worden beide reuzenpanda's 6 jaar. We verwachten dat met de ervaring van nu en de rijping van Xing Ya de kans op paring volgend jaar aanzienlijk groter is. 

Natuurbescherming 
De reuzenpanda is een bedreigde diersoort en komt alleen in China in het wild voor. 
De laatste telling heeft aangetoond dat er nog 1.864 reuzenpanda’s in het wild leven. Ouwehands Dierenpark draagt bij aan het beschermen van de reuzenpanda in het wild. Het dierenpark doneert jaarlijks bijna één miljoen euro om de natuurbeschermingsactiviteiten in China te ondersteunen. Dit bedrag wordt besteed aan het verbeteren van het leefgebied van deze unieke diersoort in Sichuan, wetenschappelijk onderzoek gericht op voortplanting en het terugplaatsen van reuzenpanda’s in het wild