Reuzenpanda Fan Xing blijft nog even

Nieuws Reuzenpanda

Het vertrek van de jonge reuzenpanda Fan Xing laat nog even op zich wachten. Het dier, geboren in Ouwehands Dierenpark, zal naar China vertrekken om haar rol in het internationale managementprogramma te vervullen. 

De voorbereidingen voor vertrek van Fan Xing zijn vorig jaar gestart en nog altijd in volle gang. COVID-19 maakte het niet gemakkelijk. Mede door lockdowns is het vertrek al een aantal keer verplaatst. Op het moment is het wachten op andere jonge reuzenpanda’s die eenzelfde reis naar China maken. De dieren gaan namelijk na hun aankomst in China ook daar weer quarantaine voordat ze hun nieuwe leefomgeving mogen ontdekken. Deze plekken voor panda’s in China zijn beperkt waardoor er op dit moment nog geen ruimte is voor Fan Xing. We onderhouden nauwe banden met de collega’s in China en hopen binnenkort meer duidelijkheid te krijgen over een mogelijke vertrekdatum.

Fan Xing en Wu Wen
Reuzenpanda’s zijn solitaire dieren en leven het liefst alleen. Ze komen alleen samen om te paren of leven samen met hun jong. Zo deelt Wu Wen nu ook haar verblijf met haar jong Fan Xing. De twee dieren tolereren elkaar nog, maar de band verandert wel. Nu Fan Xing groter en sterker is, gaat het stoeien er minder zacht aan toe. Ook drinkt ze niet meer bij haar moeder. De jonge panda wordt in mei drie jaar oud. Vanaf vier á vijf jaar worden pandavrouwtjes geslachtsrijp.

Van bedreigd naar kwetsbaar
Het leefgebied van de reuzenpanda, en dus ook de soort zelf, wordt al jaren goed beschermd. Dit heeft geholpen, want de reuzenpanda staat niet meer genoteerd als ‘bedreigd’ op de IUCN rode lijst. Echter valt de soort nog wel in de categorie ‘kwetsbaar’, wat betekent dat bescherming van de soort en zijn leefgebied nodig blijft.

Voortplanten in China en Rhenen
Fan Xing zal dus haar bijdrage gaan leveren aan het managementprogramma in China en daarbij aan het in stand houden van de diersoort. Zodra wij een verzoek krijgen vanuit dit programma om weer een paring tot stand te brengen tussen Wu Wen en Xing Ya, zullen wij daar uiteraard gehoor aan geven.