Zijn de toiletten toegankelijk voor mindervaliden?

Ja, op de plattegrond is te zien waar deze zich bevinden, namelijk bij de  entree, de Cubaanse flamingo's, het Jungle restaurant, Pandasia restaurant, in RavotAapia en Urucu.