HET VOORTBESTAAN VAN DIERSOORTEN

Ouwehands Dierenpark vindt het van groot belang dat diersoorten blijven voortbestaan. Als lid van de Europese Dierentuin Organisatie (EAZA) neemt Ouwehands Dierenpark deel aan verschillende Europese fokprogramma’s (EEP’s) en Europese stamboeken (ESB’s).  Medewerkers van Ouwehands Dierenpark beheren zelf de stamboeken van de Bruine beer en Californische zeeleeuw.

Fokprogramma's

Europese dierentuinen zijn in 1985 gestart met het opzetten van fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten, de zogenaamde European Endangered Species Programmes (EEP’s). Het doel van deze programma’s is het in kaart brengen en genetisch gezond houden van bedreigde diersoorten in dierentuinen. Een ander doel is het terugplaatsen van bedreigde diersoorten in de natuur. Helaas is er wat dit betreft voor veel soorten nog een lange weg te gaan. Zolang dieren in hun natuurlijke leefgebied worden bedreigd - door bijvoorbeeld stroperij of vernietiging van hun leefgebied - is een goede herintroductie niet verantwoord. Gelukkig worden hier en daar ook kleine successen geboekt!

Soorten coördinatoren

 Bij Ouwehands Dierenpark werken meerdere soortencoördinatoren. Een EEP wordt gecoördineerd door een  ‘soorten coördinator’. Dit is een medewerker van een dierentuin of aquarium die lid is van EAZA met bijzondere kennis van een bepaalde diersoort. De coördinator zorgt ervoor dat de populatie in de dierentuinen gezond blijft. Dit doet hij of zij door uitwisseling van fokdieren tussen de verschillende dierentuinen. Daarnaast is de coördinator degene die alle informatie over de dieren in zijn fokprogramma verzamelt, uitwerkt en publiceert.  Ouwehands Dierenpark is bij diverse fokprogramma’s  betrokken.

Ouwehands Dierenpark neemt deel aan de volgende fokprogramma’s en stamboeken:
 

Europese fokprogramma's (EEP) Europese stamboeken (ESB)
Afrikaanse olifant Bruine beer
Amurtijger Berberaap
Bongo Californische zeeleeuw
Cubaanse boa Gewone jaarvogel
Doodshoofdaapje Incastern
Dubbelhoornige neushoornvogel Reuzentoekan
Gewone neushoornvogel Ringstaartmaki
Giraffe Roodbuiktamarin
Humboldt pinguïn Roodkuiftoerako
Hyacinth ara Scheepmakers kroonduif
IJsbeer Wrattenzwijn
Kantjil Zadelbekooievaar
Kleine panda Zuidelijke hoornraaf
Maleise jaarvogel  
Mandril  
Molukken kaketoe  
Orang oetan  
Roloway meerkat  
Waldrappibis  
Westelijke laagland gorilla  
Withandgibbon  
Witnekkraanvogel  
Zeearend