HET VOORTBESTAAN VAN DIERSOORTEN

Ouwehands Dierenpark vindt het van groot belang dat diersoorten blijven voortbestaan. Als lid van de Europese Dierentuin Organisatie (EAZA) neemt Ouwehands Dierenpark deel aan verschillende Europese fokprogramma’s (EEP’s) en Europese stamboeken (ESB’s).  Medewerkers van Ouwehands Dierenpark beheren zelf de stamboeken van de Bruine beer.

Fokprogramma's

Europese dierentuinen zijn in 1985 gestart met het opzetten van fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten, de zogenaamde European Endangered Species Programmes (EEP’s). Het doel van deze programma’s is het in kaart brengen en genetisch gezond houden van bedreigde diersoorten in dierentuinen. Een ander doel is het terugplaatsen van bedreigde diersoorten in de natuur. Helaas is er wat dit betreft voor veel soorten nog een lange weg te gaan. Zolang dieren in hun natuurlijke leefgebied worden bedreigd - door bijvoorbeeld stroperij of vernietiging van hun leefgebied - is een goede herintroductie niet verantwoord. Gelukkig worden hier en daar ook kleine successen geboekt!

Soorten coördinatoren

 Bij Ouwehands Dierenpark werken meerdere soortencoördinatoren. Een EEP wordt gecoördineerd door een  ‘soorten coördinator’. Dit is een medewerker van een dierentuin of aquarium die lid is van EAZA met bijzondere kennis van een bepaalde diersoort. De coördinator zorgt ervoor dat de populatie in de dierentuinen gezond blijft. Dit doet hij of zij door uitwisseling van fokdieren tussen de verschillende dierentuinen. Daarnaast is de coördinator degene die alle informatie over de dieren in zijn fokprogramma verzamelt, uitwerkt en publiceert.  Ouwehands Dierenpark is bij diverse fokprogramma’s  betrokken.

Ouwehands Dierenpark neemt deel aan de volgende fokprogramma’s en stamboeken:
 

Europese fokprogramma's (EEP)  
Afrikaanse olifant  
Amurtijger  
Berberaap  
Bongo  
Bonobo  
Bonte marter  
Bruine beer  
Californische zeeleeuw  
Cubaanse boa  
Doodshoofdaapje  
Dubbelhoornige neushoornvogel  
Gewone jaarvogel  
Gewone neushoornvogel  
Goudkopleeuwaapje  
Humboldt pinguïn  
Hyacinth ara  
IJsbeer  
Incastern  
Kantjil  
Kleine panda  
Koningsgier  
Maleise beer  
Maleise jaarvogel  
Mandril  
Monniksgier  
Nevelpanter  
Orang oetan  
Penseelzwijn  
Ringstaartmaki  
Reuzentoekan  
Roloway meerkat  
Roodbuiktamarin  
Roodkuiftoerako  
Ringstaartmaki  
Toekans  
Von der Decken's tok  
Westelijke laagland gorilla  
Withandgibbon  
Witnekkraanvogel  
Wrattenzwijn  
Zadelbekooievaar  
Zuidelijke hoornraaf