IJsbeertweeling geboren!

Nieuws IJsbeer

Op woensdag 27 november, heel vroeg in de ochtend, werd in Ouwehands Dierenpark een ijsbeertweeling geboren. De jongen zijn levendig en drinken goed bij hun moeder. 

Hoe het met ze gaat?  
Goed! De jongen zijn levendig en drinken goed bij hun moeder. Voorlopig verblijft de moeder met haar twee jongen nog binnen in de kraamkamer. Er wordt nauwkeurig gelet op de ontwikkeling die de jongen doormaken. Als de jongen hun moeder goed kunnen volgen en daarbij op- en afstapjes kunnen nemen, zijn zij klaar om naar buiten te gaan. Dit zal naar verwachting in het voorjaar van 2020 zo ver zijn. 

Kans van 1 op 3
In Ouwehands Dierenpark leeft een groep van drie ijsbeervrouwen, Huggies, Freedom en Sura. In januari kwam ijsbeerman Walodja naar Ouwehand en in maart en april heeft hij gepaard met Freedom. Huggies, de 25-jarige ijsbeervrouw toonde geen interesse meer en Sura is nog te jong. 

Namen van de tweeling  
Het geslacht van de nieuwe ijsbeertweeling blijft een verrassing. Daar komen we vermoedelijk pas achter als de jongen naar buiten gaan. Dan krijgen de dieren een passende naam. 

Wist je dat? 
IJsberen behoren tot de groep diersoorten die over een bijzondere kwaliteit van uitgestelde implantatie beschikken. Hierbij wordt de innesteling van de bevruchte eicel in de baarmoeder uitgesteld. Die vindt alleen plaats als de conditie van de moeder optimaal is. Als de conditie van de ijsbeervrouw niet goed genoeg is, wordt de eicel geabsorbeerd en volgt er dus geen dracht. Haar onderhuidse speklaag moet dik genoeg zijn om haar jongen, die midden in de winter in een sneeuwhol worden geboren, van voldoende voedsel in de vorm van moedermelk te voorzien.  Moeder eet in die periode niks, ze ‘drinkt’ alleen wat sneeuw. Moeder en jongen blijven een aantal maanden in dat hol totdat de jongen groot genoeg zijn om hun moeder te volgen over de poolvlakte. 

Succesvol Europees fokprogramma
Sinds 2002 zijn er al veel ijsbeermannen en ijsbeervrouwen geboren en opgegroeid in Ouwehands Dierenpark. Zij vertrokken allemaal naar andere dierenparken in Europa in het kader van het fokprogramma. Met de geboorte van de tweeling draagt Ouwehands Dierenpark weer bij aan het fokprogramma dat zeer belangrijk is voor het in standhouden van deze bedreigde diersoort. 

Bedreigde diersoort
Door het smelten van de ijskap op de Noordpool als gevolg van klimaatverandering wordt het leefgebied van de ijsbeer kleiner en wordt het vinden van voedsel steeds moeilijker. Ook moet een ijsbeer grote afstanden zwemmen van de ene ijsschots naar de ander waardoor de kans op verdrinking toeneemt. De verdwijning van hun leef- en jaaggebied heeft als gevolg dat de ijsberen vaker aan land komen waar ook de mens leeft.  Dit is voor zowel de mens als de ijsbeer gevaarlijk. Helaas overleeft de ijsbeer deze confrontatie vaak niet.

Onderzoek naar kraamholen
Naast de bijdrage aan het fokprogramma steunt Ouwehands Dierenpark vanuit de stichting Ouwehand Zoo Foundation een onderzoek naar ijsbeergedrag in en om kraamholen in Svalbard, Noorwegen. Er wordt hierbij met speciale camera’s gekeken of de ijsberen last hebben van menselijke activiteiten. Wetenschappers vrezen dat ijsbeer-moeders worden gestoord door menselijke activiteiten die in intensiteit toenemen. Kijk voor meer informatie over dit project en hoe jij kunt helpen op deze pagina.